Debattanten mener kravet fra samene om å fjerne vindturbinene må veies opp mot de samfunnsøkonomiske kostnadene.  Foto: Leif Arne Holme

Reindrift kontra vindmøller og klima

Nesten hver dag finner vi innlegg om denne saken, spesielt fra det samiske miljøet. Det var ulovlig å gi konsesjon, men nå er vindmøllene bygget og i drift. Enkelte ting nevnes knapt: Det har kostet vel tre milliarder i byggekostnader. Å ta ned vindturbinene, gi erstatning og tilbakeføre miljøet vil koste ytterligere 2–3 milliarder. Vindmøllene gir strøm til ca. 16 000 husstander. Reindriftseierne vil i så fall få tilbake vinterbeite rundt 2030. Hva gjør de i alle disse årene?

LES OGSÅ: Mjøs Persens villeding om Fosen-dommen

Noe som ikke nevnes overhodet er: Hvor mange rein dreier det seg om, hvor mange familier. I hele Midt-Norge er det ca. 15 000 rein, er det 1000 rein og 2–3 familier på Fosen? Samene vil ta ned anleggene uansett kostnad. Vil det ikke være bedre for samfunnet, for samene, for klimaet å la vindmøllene stå? Gi samene en klekkelig erstatning, som kan benyttes av det samiske miljø!

Det må være en forholdsmessighet mellom kostnad for samfunnet og reindriftseierne. Det glemmes helt her. Journalistene «glemmer» som så ofte i slike tilfeller å spørre, gjengir uten motforestillinger samenes versjon.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe