Jeg forventer at OED snarest respekterer dommen slik at overgrepet ikke må bli fremmet for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, skriver Rødt-politikeren i dette innlegget.  Foto: Kim Nygård

Jeg forventer at OED snarest respekterer dommen

I over tjue år har reindriftssamene i Fovsen Njaarke Sijte stått fram med at det er uforenlig med reindrift rundt vindkraftverk. FN har støttet dem i deres krav om at det ikke reises vindturbiner i beiteområdene. 11. oktober 2021 kom et enstemmig storkammer i Høyesterett til samme konklusjon om at menneskerettighetene til reindriftssamene ble krenket da Europas største vindkraftverk ble bygget i beiteområdet til reinen og ekspropriasjonsgrunnlaget og konsesjonen ble dømt ugyldige.

LES: Tidligere i høst kjente Høyesterett konsesjonen til vindkraftanleggene på Storheia og i Roan på Fosen ugyldig.

I et fungerende demokrati, med maktfordelingsprinsippet som Grunnloven gir, ville staten ved OED ha erkjent dommen og gitt Fosen Vind som har bygget vindkraftverkene, beskjed om stans, dekonstruksjon og tilbakeføring av grunnen. Isteden svarer energiministeren og hennes statssekretær slik i Adressa 28. desember 2021:

«Selv om Høyesterett har vurdert at tillatelsene som er gitt, er ugyldige, har de ikke tatt stilling til hva som nå skal skje med de to vindkraftverkene på Fosen. Dommen innebærer ikke at konsesjonene til vindkraftverkene har falt bort og endringer i konsesjonene forutsetter nye forvaltningsvedtak. Det er det vi er i gang med nå. Derfor går vi nå i gang med arbeidet med å utrede og ber om innspill fra partene.»

Tenk litt på dette utspillet. Når tillatelsene er ugyldige, så har ikke konsesjonene falt bort. Konsesjonene trenger bare nye forvaltningsvedtak. HR har dømt tillatelsene og derved konsesjonene til Europas største vindkraftanlegg ugyldige, uten mulighet for å kjøpe seg fri for å gjøre de gyldige. Så skal OED og vindkraftaktørene finne nye forvaltningsvedtak som skal gjøre de gyldige med nye innspill fra partene.

2. januar 2022 setter Nettavisen opp følgende regnskap:

«I tapt verdi vil det koste 3,1 millioner kroner per rein å rive vindkraftanleggene på Fosen. Strømprisen vil øke med 1000 kroner i året for en husholdning i regionen. Ifølge Landbruksdirektoratet er det 32 personer som driver til sammen 1838 rein i Fosen reinbeitedistrikt, som dekker 4439 kvadratkilometer. I driftsåret 2020/21 ble det slaktet 4710 kilo. Slaktekvantumet har vært synkende i flere år.»

Utbygger Fosen Vind var vel klar over risikoen de tok med å starte å bygge vindkraftverkene før det forelå en rettskraftig dom. Men de regnet nok ikke med å bli felt i Høyesterett. Det er ikke utenkelig at påkjenningene rundt ekspropriasjonen og rettssakene i tingrett og lagmannsrett har bidratt til at produksjonen har blitt redusert til en fjerdedel av det det var for ti år siden.

LES OGSÅ: Sametingspresidenten om Fosen-saken: Statsråd Mjøs Persen fordreier og villeder

Som en empatisk øvelse kan du vurdere et tenkt overgrep. Ja, for det som har skjedd på Fosen, er et mangeårig overgrep mot reindriftssamene i Fovsen Njaarke Sijte. En voldsforbryter blir frikjent i ting- og lagmannsrett. Etter mange år får hen dog en rettskraftig fellende dom i Høyesterett. Hen får heller ingen tillatelse til å komme med et tilbud om offererstatning for å slippe fri. Så kommer en justisminister på banen og skal finne et forvaltningsvedtak, gjerne sammen med voldsofferet, slik at voldsutøveren får kjøpe seg et slipp ut av fengsel-kort. Jeg forventer at OED snarest respekterer dommen slik at overgrepet ikke må bli fremmet for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe