Regjeringen burde oppfatte høyesterettsdommen som det den i realiteten er, en meget sterk anmodning om å avvikle anlegget og demontere vindturbinene., skriver advokat, Leif Strøm.  Foto: Morten Antonsen

Regjeringens forsøk på å unnlate å ta konsekvensene

Statssekretær i Olje- og energidepartementet (OED), Amund Vik, gikk i en uttalelse i Adresseavisen 28.12.2021 ut imot sametingspresidenten. Som engasjert samfunnsborger støtter jeg sametingspresidenten og øvrige kritikere av regjeringens handlemåte fullt ut, men det er også viktig å være oppmerksom på at det er en kjerne av sannhet i regjeringens «forsvarstale».

LES OGSÅ: Vindkraft-løsning på Fosen haster

Det er riktig at Høyesterett ikke har sagt noe konkret om hva som skal skje med vindturbinene, men slik jeg forstår forvaltningsretten, så er årsakene til det at dette lå utenfor det Høyesterett kunne avsi dom for. En domstol kan som her, avsi dom for at et vedtak er ugyldig, men kan ikke fatte nytt vedtak, det må OED gjøre.

Men ut ifra mitt kjennskap til praksis så er det vanlig å ta en uttalelse i Høyesterett om ugyldig vedtak på alvor i den forstand at det aktuelle vedtak omgjøres. Omgjøringen består da i at vedtaket trekkes tilbake. Selve retten til omgjøring ved ugyldig vedtak står i forvaltningslovens § 35, første ledd bokstav c.

LES OGSÅ: Vil ikke rive vindkraftanlegg nå

Det kan selvsagt tenkes domsavgjørelser hvor det er behov for ytterligere utredning før vedtaket oppheves, men det er det ikke grunnlag for her. Som andre har påpekt, så har Høyesterett foretatt en så grundig vurdering at ytterligere utredning er spill av tid. Regjeringen burde heller oppfatte høyesterettsdommen som det den i realiteten er, en meget sterk anmodning om å avvikle anlegget og demontere vindturbinene.

Å unnlate å gjøre dette, er på den ene side manglende respekt for Høyesterett, og på den annen side grenser dette mot grov uforstand i offentlig tjeneste. Jeg er derfor klart uenig i statsminister Støres oppfatning om at det ikke er nødvendig å redegjøre for disse spørsmål i Stortinget nå.

LES OGSÅ: - Hun legger opp til en langvarig omkamp

Det er ellers gledelig at noen av opposisjonspartiene har engasjert seg, så langt ved å stille spørsmål, men jeg tror nok det må sterke virkemidler enn dette til. Man bør for eksempel ikke begrense seg til å spørre Støre om han vil redegjøre i Stortinget, slik SVs Lars Haltbrekken allerede har gjort, men invitere statsministeren til å redegjøre.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe