Mitt hovedfokus nå er å komme videre i saken og finne løsninger som sikrer reindriftens rettigheter, skriver olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap). Her på besøk ved anlegget på Fosen.  Foto: Kim Nygård

Vi skal sikre samenes folkerettslige vern

Adressa skriver på lederplass 21. desember at regjeringen raskt må finne en løsning i Fosen-saken. Jeg forstår ønsket om en rask avklaring i denne saken. Høyesterett har vurdert at tillatelsene som er gitt på Fosen er ugyldige, men Høyesterett har ikke tatt stilling til hva som nå skal skje med de to vindkraftverkene. Det er det vi nå jobber for å finne ut av.

LES OGSÅ: Vil ikke rive vindkraftanlegg nå

Høyesterett har lagt til grunn at uten tilfredsstillende avbøtende tiltak vil vindkraftverkene på sikt føre til at reintallet må reduseres så mye at det vil være i strid med samenes rett til kulturutøvelse. Spørsmålet om det kan finnes avbøtende tiltak må derfor vurderes.

Forvaltningen må følge alminnelige krav til utredning og saksbehandling, og det gjelder også i denne saken. Dommen fra Høyesterett innebærer ikke at konsesjonene til vindkraftverkene har falt bort. Om konsesjonene skal endres, forutsetter det at det blir gjort nye forvaltningsvedtak. Da må statens saksbehandling skje på en forsvarlig måte. Departementets vurdering er at det er behov for et oppdatert faglig grunnlag for å komme videre. Vi har derfor bedt om innspill fra partene, og innen utgangen av januar skal vi ha forslag til tidsplan for det videre arbeidet.

LES OGSÅ: – Hun legger opp til en langvarig omkamp

Når Høyesterett ikke har tatt stilling til hva som skal skje med vindkraftverkene på Storheia og i Roan, er det mitt ansvar som olje- og energiminister å finne ut av det. Vi har også bedt om innspill til tiltak for å ivareta reindriften på kort sikt, mens det arbeides for å finne mer permanente løsninger.

LES OGSÅ: Her møter statsråden samene på Fosen

Denne saken har vært en belastning for reindriftssamene på Fosen i lang tid. Mitt hovedfokus nå er å komme videre i saken og finne løsninger som sikrer reindriftens rettigheter. For meg er det viktig at dette arbeidet blir gjort på en grundig og solid måte, slik at vi kan finne løsninger som står seg for ettertiden – nettopp for å sikre samenes folkerettslige vern.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe