Ungdom trenger troverdig rusopplysning

Ungdom etterlyser undervisning om rus i skolen. Ekstreme avholdsorganisasjoner er ikke de rette til å gi dem det. Ole Martin Ringdal Oldervik og Jørund Hølaas i IOGT (International Organization of Good Templars, Godtemplarordenen på norsk) er lite fornøyd med MDGs forslag om å be oss utforme et undervisningsopplegg for ungdomsskolen basert på vårt prosjekt Rusopplysningen.no.

Rusopplysningen.no er et prosjekt vi har opprettet for å heve det generelle kunnskapsnivået om rusmidler og forebygge skade. Nettsiden gir enkel tilgang til nøktern og kunnskapsbasert informasjon om rusmidlenes effekter og potensielle skader, samt informasjon om hvordan man kan redusere risikoen hvis man velger å bruke dem. Nettsiden har ukentlig rundt 4700 besøkende og benyttes av både helsepersonell og lærere i tillegg til brukere. Spørreundersøkelser viser at siden oppleves som nyttig og troverdig og motiverer lesere både til å avstå fra rus og til å ta risikoreduserende forholdsregler.

Les flere saker og innlegg om rusreformen her!

Godtemplarene i IOGT advarer imidlertid mot å lage et undervisningsopplegg basert på Rusopplysningen, siden vi i Tryggere Ruspolitikk også ønsker en debatt om hvorvidt ulovlige stoffer som cannabis kunne reguleres på bedre måter. Det virker urimelig at dette skulle ekskludere oss fra å opplyse om rusmidler, da lovliggjøring av cannabis er helt stueren politikk i land som i Canada, Tyskland, Sveits, Luxembourg og nå senest Malta.

Det er også naturlig å påpeke at IOGT selv er politiske; de er en avholdsorganisasjon som krever at medlemmene avlegger et avholdsløfte, og har tidligere jobbet for å innføre totalforbud mot alkohol i Norge. Dersom politiske overbevisninger skulle diskvalifisere fra å drive opplysningsarbeid om rus, bør godtemplarenes standpunkt være mer diskvalifiserende enn vårt – da vi mener det er langt mer ekstremt. Vi stiller også spørsmål ved om avholdsfolk er de best egnede til å undervise andre om rusmiddelbruk, være seg ungdom eller voksne.

Programmene «Sterk & Klar» og «Utsett» som Oldervik og Hølaas fremmer som alternativ til Rusopplysningen, er ikke engang rettet mot ungdom, men mot ungdomsforeldre. Det virker dermed som om de mener dette er informasjon ungdommene ikke bør få tilgang til. Dette til tross for at ungdommene selv ved gjentatte anledninger har etterlyst mer og bedre undervisning om rus. Hvis ikke skolen gir dem dette, finnes det nok av informasjon på nettet – av høyst varierende kvalitet.

Vi jobber for en kunnskapsbasert ruspolitikk som søker å redusere skadene fra rusmiddelbruk, og vi legger FNs standarder for evidensbasert rusforebygging til grunn for arbeidet vårt. Det fremgår av disse at «bare si nei»-tankegangen som godtemplarene baserer seg på, ikke forebygger rusmiddelbruk eller rusproblemer. I stedet øker den risikoen for skade som følge av manglende kunnskap. Gjennom nøktern og faktabasert rusopplysning kan vi forhindre en del av disse skadene, og vi erfarer at Rusopplysningen bidrar til dette.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

John Melhus, nestleder for Tryggere Ruspolitikk Trøndelag 
        
            (Foto: Privat)

John Melhus, nestleder for Tryggere Ruspolitikk Trøndelag  Foto: Privat