Det er alvorlig å lese i Adresseavisen om barn som ikke får lov til å være i barnehagen fordi kommunens barnehagesjef Ingdal ikke har mestret å rekruttere nok ansatte til å drive et forsvarlig barnehagetilbud som er godt nok bemannet, skriver Bafondoko.  Foto: PRIVAT

Ingen barn skal møte en stengt barnehageport

Tirsdag 7. desember hadde Adresseavisen et oppslag om at barnehagesjefen Ella Ingdal i Trondheim kommune har stengt avdelinger i flere kommunale barnehager, barn har blitt sendt hjem på grunn av høyt sykefravær og mangel på vikarer i barnehagen.

Barn som har lovfestet rett til barnehageplass i kommunen skal ikke bli sendt hjem av Trondheim kommune. En stengt barnehagevirksomhet er alvorlige handlinger og avgjørelser som berører barnet. Det er også derfor jeg engasjerer meg i kommunens inngripende tiltak i barns hverdag.

LES SAKEN: Rekordstort fravær - barnehager tvunget til å stenge dørene

Trondheim kommune er barnehageeier og skal alltid ha barnets beste som grunnleggende hensyn i alle beslutninger som omhandler barn. En kommunal praksis med å stenge avdelinger i barnehagen hver gang kommunen mangler vikarer utfordrer Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen art. 3 om barnets beste vurderinger. Barnets beste er at kommunen alltid har et åpent barnehagetilbud hver dag.

Foreldre som har betalt for et barnehagetilbud forventer at tjenesten de betaler for ikke er stengt deler av dagen eller sender hjem barna hele dagen. Derfor er det alvorlig å lese i Adresseavisen om barn som ikke får lov til å være i barnehagen fordi kommunens barnehagesjef Ingdal ikke har mestret å rekruttere nok ansatte til å drive et forsvarlig barnehagetilbud som er godt nok bemannet.

Konsekvensene av kommunens bruk av vikarbyråene er stengte avdelinger når det er høyt korttidsfravær i barnehagen. Vikarbyråene har ikke rekruttert nok ansatte i kommunens barnehager. Det påvirker kvaliteten i barnehagetjenesten. Vikarbyråene stenger ingen barnehager når de ikke har levert nok ansatte til å bemanne kommunens barnehagetilbud, det er Trondheim kommune som må stenge tilbudet og sende hjem barn fra barnehagen.

LES OGSÅ: Barnehageplass til alle – eller kvalitet i tilbudet vi allerede har?

Barnehageeieren har det overordnede ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk, jf. barnehageloven § 7 første ledd, manglende vikarer i barnehagen er ikke vikarbyråenes skyld eller ansvar. Det er Trondheim kommunes ansvar at det er til enhver tid nok ansatte som gir barna et godt pedagogisk barnehagetilbud. Dette ansvaret har ikke kommunen mestret å ivareta.

LES OGSÅ: En «god nok» hverdag med slitne og bekymra barnehageansatte?

I en tid med koronavirus, RS-virus, omgangssyke og høyt sykefravær har noen kommunale barnehager valgt å rekruttere nok ansatte uten bruk av kommunens tilbud fra vikarbyråer. Uten bruk av vikarbyråer har noen barnehager mestret å bemanne nok ansatte i barnehagen uten å stenge avdelinger eller stenge hele barnehagen.

De har hatt et normalt barnehagetilbud til alle barna. Over lengre tid har barnehagene rekruttert faste tilkallingsvikarer. De har vikarlister med navn på trygge voksne med ulik kompetanse og ulike erfaringer. Vikarlisten bidrar til en hensiktsmessig sammensetning av ansatte for at alle barn i barnehagen skal få et godt tilbud når det er et høyt sykefravær. Hver dag er det tidkrevende for barnehagene å rekruttere nok tilkallingsvikarer uten bruk av vikarbyråer, men det er også disse barnehagene som ikke har stengt og sendt hjem barn fordi de mangler vikarer.

LES OGSÅ: Vi trenger forskning om de aller minste i barnehagen

I tiden fremover må kommunens viktigste oppgave være å mestre, å rekruttere og beholde nok vikarer med variert kompetanse i barnehagen. En godt bemannet barnehage med kompetente og omsorgsfulle ansatte er en forutsetning for et barnehagetilbud av god kvalitet i kommunen vår Trondheim.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe