Flere tiltak for å styrke bemanningen

Fagforbundet Trøndelag ønsker å beskytte barn og unge, samtidig som ansatte har krav på et forsvarlig arbeidsmiljø. Situasjonen landet vårt er i, krever en ekstra innsats av våre medlemmer i hele vår organisasjon. Nå før jul særlig av de som jobber i oppvekstsektoren.

LES OGSÅ: – Hent ungen din tidlig i barnehagen

Fagforbundet har vært i møte med kunnskapsministeren hvor vi la frem våre bekymringer og hvilke tiltak Fagforbundet mener bør iverksettes. Fagforbundet har krevd at de ansatte i oppvekstsektoren prioriteres i vaksinekøen, og oppfordret til at de ansatte får et pusterom ved at barnehagen går over til rødt nivå i romjula.

LES OGSÅ: Karantene fører til kollaps i skolene: – Vi vet ikke hva vi skal gjøre

Dette innebærer at barnehagene kan ha redusert åpningstid, men ikke for barn med foreldre i samfunnskritiske yrker og for barn med særlige omsorgsbehov. Vi er fornøyde med at regjeringen har imøtekommet vårt krav om at vaksinering av ansatte i skole, SFO og barnehage skal prioriteres. Fagforbundet etterlyser likevel fortsatt tiltak som hindrer at de ansatte sliter seg ut.

LES OGSÅ: – Det er så sårbart her nå at et lite pust av virus river ned hele korthuset

Ansatte i skolen, SFO og barnehager melder om høyt sykefravær og økende arbeidsbelastning, samtidig som de selv frykter å smitte barn eller ta med smitte hjem. Det må settes inn tiltak for å styrke bemanningen og redusere belastningen på de ansatte i oppvekstsektoren. Fagforbundet oppfordrer derfor til at der det mulig om å gi de ansatte en pust i bakken og mulighet for velfortjente feriedager i julen.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe