Delta Ung ber i dette innlegget regjeringen finne sammen med et bredt flertall som sikrer at lavtlønnsyrker og studenter ikke havner i økonomisk uføre på grunn av strømprisene.  Foto: Privat

Nå strekker ikke lønna til. Vi trenger tiltak nå!

I januar 2021 skrev undertegnede et leserinnlegg i Adresseavisen der jeg fryktet for reallønnsnedgang grunnet frykt for en større prisvekst på strømmarkedet. Nå kan vi konstatere at det er full krise for mange og en hyggelig jul står for fall. Mange er rett og slett ikke i stand til å takle den økonomiske byrden strømprisene byr på akkurat nå.

LES OGSÅ: Denne gjengen har et forklaringsproblem

Sist jeg skrev leserinnlegg som gjelder strømpriser, beskrev jeg tilstander hvor vi måtte betale 140 øre per kwh. Nå snakker vi priser opp mot 4-5 kroner. Det er ingen tvil om hvem som blir rammest hardest av dette, det er ansatte i lavtlønnsyrker, studenter og de som ikke har råd til nye boliger som er godt isolert og med varmepumper.

For en enebolig kan du ifølge Aftenposten måtte betale opp mot 25 000 kroner ekstra i strøm i løpet av vinteren, da er nettleien eller avgifter ikke tatt med i regnestykket. Jeg har vanskeligheter med å skjønne hvordan en nyutdannet arbeidstaker med lav ansiennitet og et helt nytt boliglån skal klare å bære denne byrden. Kanskje er man i etableringsfasen og har små barn? En arbeidstaker med stilling som fagarbeider som ikke har opparbeidet seg noe ansiennitet, fikk et lønnstillegg på 11 500 kroner i 2021. Man trenger ikke å være samfunnsøkonom for å skjønne at dette regnestykket ikke går opp.

Regjeringen har kommet til enighet med SV om å kutte elavgiften med 7,78 øre. Det tilsvarer et avgiftskutt på 250 kroner i måneden i årets første kvartal. Det er også bevilget ekstra støtte på 2 950 per husstand til de som er bostøttemottakere. Det er bra, men det er langt fra nok i kronebeløp, og de hjelper for få. Denne strømkrisen rammer en så stor andel av befolkningen at vi trenger universelle økonomiske ordninger for alle, men også ekstra støtte til lavtlønnsyrker og studenter.

Delta Ung er positiv til signalene som kommer fra flere av opposisjonspartiene og at regjeringen selv sier de vil komme med flere tiltak. Delta Ung ber regjeringen finne sammen med et bredt flertall som sikrer at lavtlønnsyrker og studenter ikke havner i økonomisk uføre grunnet denne ekstraordinære situasjonen nå i vinter.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe