Torleif Paasche, Trondheim  Foto: Privat

Adressa og Trond Giske

Adressa skal ha ære for innsatsen når det gjelder å skape oppmerksomhet om hyblifiseringa på Møllenberg. Det er åpenbart blitt et grått og uoversiktlig marked der folk med litt for mye penger kjøper opp eiendommer som ledd i rein økonomisk spekulasjon. Media skal holde et kritisk øye med folk med makt, enten det er økonomisk og politisk, eller makt gjennom ulike former for sosial kontroll.

Jeg synes likevel det begynner å bli litt for påfallende hvor interessert avisa er i å sette svimerker på Trond Giske. Nå koker avisa nok en gang «suppe på en spiker» i hybelutleiesaken.

LES OGSÅ: Giske leide ut ulovlig hybel i kjelleren mens han satt på Stortinget

LES OGSÅ: Derfor skriver vi om Trond Giskes ulovlige hybel

Avisas sjefsredaktør, Kirsti Husby, forsvarer avisas framgangsmåte i avisa den 3. desember. Hun understreker der at denne saken, som vel og merke fikk forsida, pluss en dobbeltside inne i avisa, hvorav den ene med et nærbilde av Giske, med at «Denne konkrete saken dreier seg om utleiehybelen til Trond Giske, og det er en sak fordi han har hatt et av de fremste tillitsverv i Trøndelag i en mannsalder. Det betyr ikke at ikke andre i borettslaget bør ha sine tillatelser i orden. Men nettopp fordi vi mener det er riktig å stille andre krav til lovgivere enn til vanlige folk, har vi vært varsomme. Vi har unnlatt å navngi andre beboere, skrive navnet på borettslaget, og oppgi gårdens adresse , og vi har tatt bilder som ikke umiddelbart identifiserer stedet.»

En mer ser skinnhellig forklaring på egen handlemåte er det lenge siden jeg har sett. Det koster et par tastetrykk å finne adressen, og borettslaget er ikke stort lenger unna. Samtidig myldrer det av folk i området. Og, mens det vanlige rettsprinsippet er likhet for loven, etablerer redaktøren sin egen regel om ulikhet for loven når det gjelder lovgivere, det vil si stortingsrepresentanter.

LES OGSÅ: Dette er ikke hyblifisering

Men har ikke vi i dette landet også forsverget oss til et likhetsprinsipp når det gjelder rekruttering av stortingsrepresentanter. Sammensetningen på Stortinget skal representere befolkningen, ikke juristene i dette landet. I Frankrike er parlamentet dominert av jurister og økonomer fra landets eliteuniversiteter. Det er vel ikke slik vi vil ha det?

Det redaktøren legger opp til er at før du eventuelt skal stille til valg bør du betale et advokatfirma for en totalgjennomgang. Eller kanskje partiet ditt kan gjøre det for deg, hvis alle skattemessige hensyn er nøye utredet på forhånd? Målet må være at alt som kan listes opp som noe i nærheten av grums i tida etter du fylte 16 år, kan legges på bordet til Tante Sofie før det kan bli snakk om nominasjon.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Nå er det igangsatt en omfattende prosess med å utrede eventuelle unnlatelsessynder for stortingsrepresentanter for tiår tilbake. En kunne kanskje tro at avisa venta med sine synspunkter til rapportene derfra forelå, slik at man hadde alle reelle fakta på bordet, både når det gjaldt Giske og andre politikere fra regionen.

Jeg så nettopp et TV-program om den fullstendig hysteriske mediareaksjonen i 2004 i USA, etter en sceneopptreden der Justin Timberlake gjorde et stunt med den følge at en del av det ene bryste til Janet Jackson ble synbart i 1/10- dels sekund. Resultatet var en gjennomført offentlig korsfestelse og ekskludering av en svart superartist som av noen ble oppfattet å ha blitt alt for populær med sin form for musikk.

Det skal være noe som heter forholdsmessighet og anstendighet i presseverden også. Og for de fleste innebærer det en grundig grenseoppgang i forhold til det å drive personforfølgelse og direkte mobbing. Særlig ettersom mobbinga ikke bare ut over den som blir plassert i brennpunktet, men også ut over de som står vedkommende aller nærmest. Og mobbing har jo vært en av de sakene som faktisk har fått stor oppmerksomhet i avisa over lengere tid. All ære for det også, men det kan kanskje være nyttig å ta en titt i speilet en gang iblant.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe