Koronapass kan holde virksomheter åpne hvis det blir strenge tiltak mot pandemien, skriver Erling Moe (V).  Foto: Terje Svaan

Koronapass kan holde samfunnet åpent

Koronapass kan holde virksomheter åpne hvis det blir strenge tiltak mot pandemien. I den offentlige debatten er det mange misforståelser om et slikt pass/sertifikat. Regjeringens forskrift om koronasertifikat ble vedtatt 19. november. Den gir kommunene mulighet til å holde deler av samfunnet åpent hvis det på forhånd er blitt gjennomført restriktive tiltak. Forskriften er tydelig på at koronasertifikat bare kan brukes til å holde samfunnet åpent, ikke til å lukke.

LES OGSÅ: Tromsø dropper koronapass

Dette betyr at hvis det er vedtatt lokale eller nasjonale tiltak som fører til delvis/helt nedstenging av kultur, idrett og servicenæringen, kan det deretter vedtas en forskrift om koronapass for å holde for eksempel restauranter åpne. Både nedstengning, og deretter bruk av koronapass, kan vedtas ved lokale og ved nasjonale forskrifter. Det betyr at enkeltkommuner både kan lukke virksomheter, og deretter gjøre dem tilgjengelig gjennom et slikt pass. Koronapass vil være eneste mulighet til å åpne opp kultur og restauranter etter en nedstengning/sterk begrensning.

Regjeringens beslutning betyr at kommuner med smitteverntiltak kan ta i bruk koronapass for å gi lettelser til fullvaksinerte, de som har gjennomgått covid-19 og de som har testet negativt for covid-19 de siste 48 timene. Man må altså ikke være vaksinert for å bruke passet/sertifikatet. Dette betyr at passet ikke diskriminerer uvaksinerte. Erfaringer fra andre land viser imidlertid at innføringen av et slikt pass, fører til at flere vaksinerer seg. Og vi vet fra de siste smittetallene i Trondheim at de som ikke er vaksinert, står for en uforholdsmessig stor del av smitten.

LES OGSÅ: Kan ta to uker før koronapasset er klart nasjonalt

Ifølge Folkehelseinstituttet er også utfordringene for personvernet løst i den varianten av koronasertifikat som nå er godkjent. Ingen personopplysninger vises i sertifikatet, bare om det er gyldig eller ugyldig. Nordmenn som har reist i Europa de siste månedene er blitt vant til å bruke slikt sertifikat. Uansett vil det først bli aktuelt etter at deler av samfunnet har fått svært strenge restriksjoner/stengt ned. Det er positivt at både kommuner og staten nå har fått dette verktøyet til å åpne opp hvis slike situasjoner skulle oppstå.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe