Robin N. Røttesmo mener at norske elever bør lære mer om personlig økonomi på skolen.   Foto: Privat

Helt uakseptabelt overfor oss unge

Skolesystemet i Norge lar oss elever utforske ulike deler av oss selv for at vi skal være forberedt på voksentiden. Men blir vi virkelig så forberedt som lærerne lover oss? Hvorfor blir personlig økonomi oversett?

Personlig økonomi burde ha vær en del av pensum allerede på grunnskolen. I løpet av flere år med læring, både på skolen og i fritiden har jeg fått nok kunnskap til å se verden gjennom ulike briller. Et punkt jeg har merket meg, er hvordan vi avskyr diskusjoner om økonomi ved middagsbordet og i andre sammenhenger. Selvfølgelig skal man ikke si alt høyt, men da må skolen gi oss muligheten til å åpne opp for diskusjon så vi kan bli økonomisk trygge.

LES OGSÅ: Fraværsgrensa – pressmiddel eller drivkraft for læring?

Muligheten for at vi blir i stand til å ta kloke avgjørelser, vil bli mye større. Hvis vi skal leve under det grønne skiftet og ivareta våre verdier, må skoler lære oss å styre våre forbruksvaner mer fornuftig og ansvarlig. Jeg sier ikke at regjeringen skal forplikte fireåringer til å analysere kronekursen eller reinvestere i aksjeindeksen S&P 500, men at vi ikke utelater et så fundamentalt tema fra skolebøkene. Vi må lære oss å være åpne og kritiske, men samtidig bli bedre i stand til å balansere skolearbeid med det hverdagslige. Enten det er å spare nok egenkapital til å ta opp boliglån, eller til å studere på privatskoler, så er finansiell forståelse kritisk for samfunnets utvikling, og for oss individer som skal ta over de store rollene i samfunnet.

Les innlegg fra Adresseavisens skrivekonkurranse for unge her!

Hvorfor blir personlig økonomi kun et relevant tema hvis man fordyper seg, studerer eller har ett yrke innen økonomi? Må denne kunnskapen læres kun via erfaringer, personlig interesse eller studier? Jeg selv har sterke interesser for økonomi, men dette handler ikke kun om meg. Dette handler om oss unge. Vi som et fellesskap skal videreutvikle samfunnet, og da krever vi at skoler gir oss denne muligheten til å bli bedre på å styre våre inntekter eller sparepenger. Vi krever at dagens regjering tar tak i dette. Punktum.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe