Det savnes dokumentasjon for at økning av parkeringsavgiftene er nødvendig eller hensiktsmessig, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Sissel Lynum

Parkeringsavgift uten faglig begrunnelse

Formannskapet skal tirsdag behandle forslag om å øke parkeringsavgiftene i Midtbyen med 30 prosent, alternativt 25 prosent. Forslagene er utelukkende økonomisk begrunnet. Avgiftsparkering er hjemlet i vegtrafikkloven. Intensjonen med avgiftsparkering er trafikkfaglig, og parkeringsregulering og avgiftsnivå ble i Trondheim tidligere fastsatt på trafikkfaglig grunnlag.

LES OGSÅ: P-avgiften bør ikke være en kommunal melkeku

For sentrumsområder er det faglig anerkjent i Norge og ellers i verden at avgiftsparkering skal brukes for å fordele et begrenset gode og sikre tilgjengelighet for flest mulig brukere. Når belegget på parkeringsplasser er mindre enn 85 prosent, bidrar det til at det er lett å finne ledig plass. Dessuten blir trafikk på grunn av leting etter parkeringsplass minimal. San Francisco har fulgt 85-prosentprinsippet så langt at avgiftene endres dynamisk i løpet av dagen og uka. Det bør ikke være nødvendig i Trondheim.

Øking av parkeringsavgiften for å begrense biltrafikken i sentrum, vil også være i tråd med intensjonene i vegtrafikkloven. Slik begrunnelse synes ikke å være grunnlag for forslaget som nå skal behandles av formannskapet. Det savner dessuten dokumentasjon for at økning av parkeringsavgiftene er nødvendig eller hensiktsmessig.

LES MER: Her kan du lese alt om budsjettforslaget

LES MER: Det er nylig fjernet 60 p-plasser i Fjordgata, og det ble det rabalder av.

Begrunnelsen fra kommunedirektøren om å øke parkeringsavgiftene fordi antall parkeringsplasser er redusert, er heller ikke bærekraftig. I årene som kommer, må det påregnes at gateparkeringstilbudet vil bli betydelig redusert. Dersom prinsippet for avgiftsregulering skal videreføres i årene som kommer, vil det ikke være praktisk mulig for å kompensere for bortfall av parkeringsplasser ved å øke parkeringsavgiftene.

Dersom formannskapet i årene som kommer, ønsker å kreve at parkeringsvirksomheten skal opprettholde inntektene til kommunekassa, vil det neste måtte bli instruksjon om tøffere håndheving for å øke inntektene fra kontrollsanksjoner og parkeringsgebyrer. Det vil i tilfelle være stikk i strid med parkeringsvirksomhetens gode, uttalte målsetting om å oppnå respekt med færrest mulige ileggelser.

LES OGSÅ: – Trondheim struper Midtbyen med å legge til rette for syklister på bekostning av bilistene

Hvis forslaget om økte parkeringsavgifter i Midtbyen skulle bli vedtatt, vil det medføre tap av omdømme for parkeringsvirksomheten. Det fortjener virkelig ikke virksomheten og medarbeiderne. De gjør en viktig samfunnsnyttig jobb for å sikre tilgjengelighet, framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø.

Det er godt mulig at det er faglig grunnlag for å regulere parkeringsavgiftene i Midtbyen. Det må i tilfelle dokumenteres. Heller enn nå å gjøre et utelukkende økonomisk begrunnet vedtak, bør formannskapet bestille dokumentasjon av hvordan parkeringsplassene nå brukes og en faglig begrunnelse for å endre parkeringsavgiftene i Midtbyen.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe