Hvor viktig denne saken er for akademisk frihet har jeg sjøl opplevd når jeg støter på NTNU-kolleger som huker fatt i meg og forteller at de støtter Øyvind Eikrem i denne saken, skriver nylig pensjonert førsteamanuensis Trond Andresen.   Foto: Roar Blåsmo-Falnes

NTNU-avskjedigelse av Øyvind Eikrem vil være en skandale

Jeg har i lengre tid offentlig støttet førsteamanuensis Øyvind Eikrem mot å bli avskjediget på politisk grunnlag. Jeg er nylig pensjonert førsteamanuensis ved et teknologi-institutt, og faglig sett en fjern NTNU-kollega av Øyvind. Men for meg dreier det seg ikke bare om ham. Denne saken er av stor prinsipiell karakter. Skal faglærere ved våre universiteter kunne bli sparket sjøl om de skjøtter sin undervisning og forskning tilfredsstillende, hvis noen misliker dem eller er uenig i deres politiske holdninger?

Det er dette som er i ferd med å skje i denne saken. NTNUs ledelse har i tre år, med stor ressursbruk – blant annet over tre millioner til innleie av eksterne advokatfirmaer – drevet «etterforskning» for å finne ut om mannen har kjetterske politiske meninger. Her kan man virkelig snakke om den mektige inkvisisjonen mot en enkeltperson.

Vet NTNUs ledelse hva de de holder på med? spør Trond Andresen.  Foto: Richard Sagen

LES OGSÅ: - Det finnes intet grunnlag for avskjedigelsen, ikke i nærheten heller

Saken avgjøres endelig av NTNUs styre onsdag 1. desember. Eikrem fikk avskjedigelse av ansettelsesutvalget ved sitt fakultet 2. september i høst. Avskjedigelse er et mye sterkere virkemiddel i arbeidslivet enn oppsigelse, og skal bare brukes i særlig graverende tilfeller, der hvor den ansatte må umiddelbart ut på dagen – for eksempel fordi personen har begått fysiske overgrep elle andre åpenbart skadelige handlinger. I sakens dokumenter til styremøtet kan man lese en rekke omtrentlige og udokumenterte påstander om at han – i tillegg til politisk kjetteri – angivelig oppfører seg dårlig overfor kolleger og studenter. Noen av de siste skal ha uttrykt at de «føler seg utrygge».

Hvordan vil NTNU da forklare at Eikrem har vært i full jobb ved instituttet i hele høstsemesteret til dags dato, undervist tre emner med hyppig studentkontakt – og det uten problemer? Og at hans virke på instituttet pågår greit vis a vis kollegene? Toppen på kransekaka er at han er invitert på instituttets julebord! – Og denne mannen skal altså utsettes for arbeidslivets dramatiske og meget sjeldne brukte virkemiddel – avskjedigelse. Hvorfor har han da vært (mis)brukt i 100 prosent stilling hele dette høstsemesteret. Hva med de «utrygge» studentene? Og kollegene? Kan de virkelig utsettes for at dette «monsteret» går løst?

Hvorfor ble han i stedet ikke permittert etter avskjedigelsesvedtaket 2. september, mens man avventet endelig avgjørelse i NTNUs styre onsdag 1. desember? Vet NTNUs ledelse hva de de holder på med?

Blir Eikrem avskjediget onsdag 1. desember, vil han straks måtte forlate arbeidet. Han mister umiddelbart lønna, i motsetning til det som gjelder ved oppsigelse. Og han fratas som «ekstrastraff» retten til arbeidsledighetstrygd i tre måneder, fordi det er reglen ved avskjedigelse. Da har han bare sosialstøtte som mulighet for livsopphold. Det blir jo en fin jul.

Men blir han avskjediget, blir det rettssak. Tre erfarne jus-professorer har lest en del av sakens dokumenter, og sier til universitetsavisa Khrono at NTNU har en meget dårlig sak, målt opp mot arbeidslivets lovgiving. Og heldigvis har Eikrem støtte fra sin fagforening, Forskerforbundet. Jeg tror det sentrale NTNU-apparatet og de «sannhetsvitnene» som til nå har bidratt til de omtrentligheter som preger styrets dokumenter i saken (jeg har lest dette) før møtet onsdag, ikke har tenkt godt nok over at mange av dem da vil bli innkalt som vitner.

Politisk redaktør Siv Sandvik holder deg oppdatert: Abonner på hennes nyhetsbrev her!

Dette gjelder ikke bare rektor, prorektor, dekaner og instituttledere, men også styremedlemmer – og enkelte studenter som ikke liker hans politiske meninger.

Dette vil bli en pinlig forestilling for mange av dem.

Til slutt en saksopplysning: Eikrem er tillitsvalgt i partiet Demokratene. Slik sett står jeg langt fra ham politisk, da jeg sjøl var mangeårig aktivist i partiet RV (nå Rødt), og som jeg fortsatt stemmer på. Men det er altså ikke slikt denne prinsippsaken dreier seg om.

Hvor viktig denne saken er for akademisk frihet har jeg sjøl opplevd når jeg støter på NTNU-kolleger som huker fatt i meg og forteller at de støtter Eikrem i denne saken, men at de av forskjellige grunner ikke orker eller våger å si dette offentlig. En begynnende fryktkultur er på vei inn ved NTNU. Og dette vil bli mye verre – ved alle norske universiteter – hvis denne avskjedigelsen blir stående.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

LES MER OM EIKREM:

- Det handler om å tilsvine meg i offentligheten, slik at jeg ikke kan skrive og tenke

- NTNU driver politisk heksejakt på Eikrem

- Foreleseren fyrer opp under fordommer og fremmedfrykt

- Eikrem-saken har blitt en belastning for arbeidsmiljøet

- Eikrem angriper faget vårt

- Hele Eikrem-saken vitner om at det er et kulturproblem på NTNU, og jeg er redd det kan gjelde andre akademiske institusjoner også

Frykter at NTNU-undervisning blir preget av rasistiske holdninger