Anja Bakken Riise, leder av Framtiden i våre hender, mener det er urettferdig at buss- og tog-tilbudet svekkes i budsjettforslaget fra Støre-regjeringen.   Foto: Terese Samuelsen

Buss er mer rettferdig enn bil! 

Den nye Støre-regjeringen sier at nå er det vanlige folks tur. At de skal føre en rettferdig klimapolitikk. Men i deres statsbudsjettforslag for 2022 vil klimautslippene øke mer enn med Høyre-regjeringens politikk. Derimot blir det billigere for de som har råd til å kjøre egen bil, mens buss- og tog-tilbudet som virkelig er for «vanlige folk», må kuttes drastisk neste år. Hva i alle dager er rettferdig med dette?

LES OGSÅ: AtB frykter de må ta ned busstilbudet i Stor-Trondheim til et minimum neste år. Nå starter kampen for penger.

I møte med koronapandemien har myndighetene bedt oss om å kjøre i egen bil, og helst unngå kollektivtrafikk. Oppfordringen har fungert. Kollektivtrafikken opplever nå en passasjersvikt på over 20 prosent. I jernbanen er situasjonen enda verre: Opptil 40 prosent av passasjerene har forsvunnet.

Myndighetenes oppfordring ga mening i møte med pandemien, det var sannsynligvis et riktig og viktig grep for å få ned smitten. Men i møte med klimakrisen og ødeleggelsen av natur er adferdsendring som tar oss ut av bussen og inn i bilen en utvikling som tar oss i helt feil retning.

LES OGSÅ: Trøndelag risikerer store buss-kutt

Da jeg selv skulle prøve å leve i tråd med klimamålene for å skrive boka «Mitt klimaregnskap», fant jeg ut at jeg klarte å kutte transportutslippene mine i tråd med det som Parisavtalen krever. Den eneste grunnen til at jeg klarte det, var at hverdagsreisene mine bestod av å gå, sykle og ta kollektivt, mens de lengre reisene mine hovedsakelig bestod av tog, og en og annen reise med elbil. Det viser at hvis vi som samfunn skal være i nærhetene av å nå Norges og verdens klimamål, er vi fullstendig avhengig av kollektive løsninger.

Om alle skal kjøre i hver sin bil trenger vi enorme mengder naturressurser til å produsere alle disse bilene, vi må bygge ned gigantiske områder med natur, og klimautslippene fra både produksjon, veibygging og kjøring, vil øke. Løsningen ligger i et digitalt, rimelig, nullutslipps og noen ganger selvkjørende kollektivsystem, som tar oss effektivt og sømløst fra A til Å.

LES OGSÅ: Klimasmell etter omlegging i Atb: Bussene var fossilfrie fram til sommeren - nå går de på diesel

Skal vi nå klimamålene og forhindre tapet av natur, må kollektivsystem og jernbane være ryggraden i transportsystemet. Et godt kollektivsystem er dessuten et felleskapsgode: analyser fra bl.a. Lisboa viser at et smart lavutslipps-kollektivsystem vil gjøre byen mer tilgjengelig for flere. Flere får tilgang til jobb når man ikke er avhengig av bilen.

Kjære Vedum og Støre: Det er ingenting som er rettferdig med store natur- og klimaødeleggende motorveiprosjekter, og å gjøre bilen billigere. Det virkelig rettferdige er en massiv satsing på kollektiv og jernbane. Derfor bør flere motorveiprosjekter skrotes, vegbruksavgiften bør opprettholdes, og kollektivtrafikken og jernbanen må få det de ber om – henholdsvis 500 og 270 millioner kroner til å opprettholde tilbudet i 2022. Vi trenger at flere lar bilen stå, og heller setter seg på bussen.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe