Mats Monsen, leder Fagforbundet Trondheim, og Tone Aunmo, hovedtillitsvalgt Fagforbundet Trondheim reagerer på prioriteringer.   Foto: Privat

Vår felles velferd er viktigere enn kommunedirektørens pomp og prakt 

Mangel på midler til ansatte i sykehjem, ansatte i skolen, i Bo- og aktivitetstilbud samt mangel på investeringer i bedre arbeidsmiljø er dessverre det vi finner når kommunedirektøren la fram sitt forslag til handlings og økonomiplan for 2022. Direktørens budskap er for stort merforbruk i budsjettet.

LES OGSÅ: Her er alt om Trondheim-budsjettet

Men det man ikke vil si høyt er kommunens evne til å spare seg til fant, framfor å bruke våre felles skattepenger til bedre tjenester. Trondheim har en god økonomi og går mer i overskudd enn hva som er pålagt i kommuneloven, men dette får ikke enhetsledere og ansatte høre. De må spare mer. De må jobbe hardere. De må nedbemanne. De må bruke stoppeklokke.

Likevel klarer kommunedirektøren å «finne» 200 millioner kroner til ny fotballhall på Granåsen. Samtidig så forsvarer man prioriteringen ved at «blir det ikke fotballhall nå, så er der ikke sikkert man orker en runde til».

LES OGSÅ: Full splid om fotballhall i Trondheim: – Det her var absolutt ikke det vi så for oss

Vi synes det er bra at Trondheim satser på idrett. Spesielt på breddeidretten, denne sørger for deltagelse og engasjement i alle samfunnslag. Men hva vi trenger nå er å prioritere det som betyr mest for fellesskapet. Vår felles velferd. Vi kan ikke forvente at mennesker skal klare å stå i arbeid med enda lavere bemanning, mangel på investeringer og enda mer stoppeklokke.

Dette er ikke noe som bør anbefales av ledelsen i kommunen. Hvis vi mister kontroll på kvalitet i velferdstjenestene, så risikerer vi å også miste innbyggernes tillit til kommunens evne til å forvalte vår felles velferd.

Det er ikke like lettsolgt «valgkampbudskap» å prioritere ansatte, kvalitet og investeringer i bedre arbeidsmiljø. Men i lengden får du mer for 200 millioner på velferd enn på enda en fotballhall. Nå forventer vi at politikerne kommer på banen og gjøre de nødvendige prioriteringene.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe