Morten Harper, kommunestyrerepresentant for Stjørdal SV  Foto: SV

Barnetrygd til alle barn!

Det høres ut som hentet fra Charles Dickens’ «En julefortelling» om grådighet og forskjeller, men er en del av virkeligheten rundt oss i dag: Mange av de barna og familiene som trenger barnetrygden mest, får den i realiteten ikke utbetalt.

LES OGSÅ: - Omvendt Robin Hood-politikk: - De tar fra de fattige og gir til kommunekassa

Generalsekretær i Redd Barna, Birgitte Lange, kommer i Adressa 18. november med en klar melding til kommuner som kutter i sosialhjelpen for familier som mottar barnetrygd: «De tar fra de fattige og gir til kommunekassa». Adressas oversikt viser at 6 av 10 trønderske kommuner gjør dette usosiale kuttet, deriblant min egen kommune, Stjørdal.

SV har flere ganger tatt initiativ til å gjøre noe med denne uretten. Gjennom flere år har vi fremmet forslag i budsjettet om at det ikke skal være noen avkortning i sosialhjelp for barnetrygden.

Det er en hovedsak for Stjørdal SV at ALLE barn skal nyte godt av barnetrygden. Da kan ikke barnetrygden regnes med i inntektsgrunnlaget og komme til fratrekk i sosialhjelpen.

Dessverre har budsjettforslagene blitt stemt ned av ordførerpartiene Sp, H, Frp, KrF og MDG. Vi vil uansett fremme forslaget på nytt også i budsjettet for 2022. Adressas oversikt viser at avkortningen gjelder 379 barn i Stjørdal. Dette rammer mange av de familiene i kommunen som har minst fra før.

LES OGSÅ: Elvir Hanssen (15) om barnetrygd: Dette er utenforskap satt i system

Nesten alle jeg snakker med, synes dette er en dypt urettferdig ordning. Da meningsmålingsinstituttet Sentio, på oppdrag fra SV, høsten 2019 undersøkte hva stjørdalingene mener, fant de et klart flertall mot dagens praksis: 74 prosent sier de ikke støtter at disse familiene får fratrekk, bare 10 prosent sier de støtter ordningen, og 16 prosent vet ikke. Meningsmålingen viste at det kun blant Frps velgere var omtrent like mange som svarte ja og nei. Blant alle andre partier sine velgere var det et flertall som ikke støtter avkortningen.

Barnetrygd er et målrettet tiltak for mindre forskjeller og mot barnefattigdom. Derfor ønsker SV nasjonalt å øke barnetrygden. Denne økningen må selvsagt også komme de som trenger den aller mest til gode ved at det blir slutt på å avkorte sosialhjelpen.

Å la alle familier beholde barnetrygden ville være en god start på 2022 for å redusere barnefattigdommen.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe