John Olav Berdahl  Foto: Privat

Hvor lang kan vi strekke oss og har vi mer å gå på?

Norge åpnet opp og mange trodde pandemien var over for denne gang. Trondheim arrangerte åpningsfest, nå må sykehusansatte ta støyten.

Det er krise på bemanningssiden både på sykehusene og i kommunene, og det letes med lys og lykter etter flere leger og sykepleiere. Bemanningskrisen er et faktum. Det kan både vi tillitsvalgte, verneombud og ledere stå samlet om.

LES OGSÅ: Jeg vil slå et slag for alle helsearbeidere

Vi som hovedtillitsvalgte har i flere år påpekt ovenfor ledelsen at vi har for lav grunnbemanning. Dages bemanning tar ikke høyde for et normalt sykefrafravær, noe som øker belastningen for de som er på jobb. For å si noe om dimensjonene, så har sykehuset under normale omstendigheter cirka åtte prosent sykefravær. Dette tilsier at nærmere 800 ansatte er borte hver dag fra jobb. I tillegg har vi nå koronasituasjonen som herjer blant oss og terskelen for fravær blant ansatte er enda lavere da de nå ikke får stille på jobb med forkjølelsessymptomer.

LES OGSÅ: KOMMENTAR: Korona ikke eneste årsak til at sykehuset sliter

Utrangering av hjelpepleier/helsefagarbeider. Det er ikke koronasituasjonen ene og alene som er skyld til bemanningskrisen. Det er også etter vårt syn en feilslått bemanningsstrategi. Parallelt med for lav grunnbemanning har spesialhelsetjenesten valgt å fjerne hjelpepleierne. Det har medført at sykepleiere og leger har fått flere arbeidsoppgaver som de strengt tatt ikke trenger å ha i sin travle hverdag. Her har vi mye å gå på. Vi må fortsette arbeidet med å få tilbake helsefagarbeideren inn i sykehusene. Det er et riktig sammensatt kompetansebehov som gir en effektiv helsetjeneste.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe