Andreas Viestad, grunnlegger av Geitmyra, hevder at Trondheim kommune «truer med å trekke ut pluggen og legge ned Geitmyra Credo». Dette har ikke rot i virkeligheten, skriver de to kommunetoppene. Bildet viser Heidi Bjerkan ved Credo og Andreas Viestad.  Foto: Håvard Jensen

Viktig matsatsing fra Trondheim kommune

I Trondheim er vi så heldige å ha flere tilbydere av inspirasjon og kunnskap rundt mat og måltid for barn og unge. Geitmyra Credo er en av disse, og har de siste dagene hatt to artikler i Adressa. Trondheim kommune er glad for konstruktiv kritikk og tilbakemeldinger, men vi ønsker gjennom dette innlegget å rette opp i feil eller misforståelser.

De siste årene har Trondheim og Trøndelag blitt stadig mer kjent for fantastisk kvalitet og stort utvalg av lokalprodusert mat og drikke. Verdien av lokal mat og matglede har uten tvil fått økt fokus både hos beslutningstagere og forbrukere. I Trondheim kommune er vi opptatt av at kunnskap om lokale ressurser, ernæring og verdien av et måltid er viktige budskap vi må sende videre til neste generasjon trøndere.

LES OGSÅ: Balladen om Trondheims tap

Andreas Viestad, grunnlegger av Geitmyra, hevder at Trondheim kommune «truer med å trekke ut pluggen og legge ned Geitmyra Credo». Dette har ikke rot i virkeligheten. Trondheim kommune har tvert imot en samarbeidsavtale med Geitmyra Credo om opplæring innen mat og helsefaget til våre 9. klassinger. Dette er et tilbud som fungerer svært godt og som vi er stolte og takknemlige over å kunne gi til våre elever. Geitmyra Credo søkte i høst om en tilleggsbevilgning på 3,5 millioner kroner for å utvide tilbudet. Geitmyra Credo er en av flere tilbydere av opplæring i mat og matkultur for barn og unge i Trondheim. Av hensyn til EØS-regelverket og konkurranseregelverket er forfordeling ikke lov. Midlene er begrensede og vi ønsker i første rekke å prioritere opplæringa i mat og helse ved våre skoler.

LES OGSÅ: Får ikke penger på budsjettet: Geitmyra Credo frykter for fremtiden

Trondheim kommune kan sammen med øvrig partnerskap på matsida vise til en rekke politiske vedtak, administrative initiativ og prosjekt som har som mål å fremme et sunt kosthold, matglede, matkultur og kunnskap om matregionen. I tillegg er Trondheim kommune stolt initiativtaker til European Region of Gastronomy i 2022. Geitmyra Credo har eksistert i 1 år, og vi er svært glade for å kunne tilby aktivitet her til våre elever. Men arbeidet med matglede hos barn og unge er ikke nytt for oss: Siden 2013 har de fleste 6.klassinger vært hos LianTunet på opplæring om matnyttig skoledag, og siden 2007 har Grønn Barneby jobbet strukturert i alle kommunens barnehager og skoler innen temaet mat. For dette arbeidet fikk kommunen Barne- og ungdomsprisen i Matprisen 2017. Vi siterer juryen hvor Andreas Viestad deltok: «Årets vinner er et lysende eksempel på at å sette barna i aktivitet ved grytene, eller på åkeren, ikke er barnearbeid, men essensiell opplæring, kultur og kompetanse». Prisen var en anerkjennelse av et arbeid vi har lagt vekt på over lang tid og vi er svært glade for nå å ha Geitmyra Credo og andre med på laget i dette arbeidet.

LES OGSÅ: Credo-Heidi lærer opp neste generasjon kokker

Vi har stor tiltro til lærerne i mat og helse i Trondheimsskolene og den viktige jobben de gjør på våre skolekjøkken over hele byen. Skolekjøkkenet er, og vil være den viktigste arena for å nå læreplanmålene i mat og helse. Matkultursentre er et godt supplement i dette arbeidet. Men hovedarena for læring er i skolen. Vi ser at elevene kommer ut med glødende interesse for faget etter å ha møtt en engasjert lærer. Og det er imidlertid liten tvil om at mat- og helsefaget samlet sett burde hatt mer ressurser. Dette gjelder for hele Norge og er et tema som vi ønsker å bidra til å løfte nasjonalt. Trondheim er derfor med på et arbeid for å øke kompetansen i mat- og helsefaget, blant annet gjennom Grønn Barneby, European Region of Gastronomy og samarbeidet med videregående skoler. Som kommune må vi kunne ha to tanker i hodet på en gang. Vi ønsker å tilby aktivitet gjennom Geitmyra Credo og LianTunet, og samtidig se på det langsiktige løpet det er å veilede barn og unge også gjennom det etablerte skolesystemet.

Vårt felles mål er økt kunnskap om mat og matregionen. Både politikere og administrasjon i Trondheim kommune er svært opptatt av dette og har iverksatt flere prosjekt de siste årene for å bygge opp under dette. Vi er takknemlige over at Geitmyra Credo er en del av tilbudet vi kan gi til våre unge, og gleder oss til å fortsatt jobbe sammen for å bringe matglede inn i de trønderske hjem og å kunne inspirere barn og unge til å være aktive i vår felles matregion framover.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe