Leder for prostatakreftforeninga i Sør-Trøndelag etterlyser penger til ny klinikk for senskader.  Foto: Privat

Kortinnlegg: Seneffekt-poliklinikk etter kreftbehandling

Helse Midt-Norge har bestemt at St. Olavs hospital skal opprette en poliklinikk for behandling av senskader etter kreftbehandling, uten at sykehuset har satt av penger til dette formålet.

Det er mange nå som forventer at St. Olavs hospital skal finne plass for denne poliklinikken i budsjettet for 2022.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe