Hvis det ikke hadde vært rom for fortolkning, kunne vi satt bort hele arbeidet med å håndtere Nav-brukere til roboter med kunstig intelligens, skriver KrF-politiker og teolog i dette innlegget.  Foto: Privat

Hva med litt romslighet?

Computere er bygd opp av et binært system av ett og nuller. I et samfunn med en binær verdensforståelse finnes bare godt og ondt, varmt og kaldt, lys og mørke. Stortingspresidenten har trukket seg etter å ha misforstått regelverket. Mange Nav-brukere er blitt straffeforfulgt for det samme. Nå ropes det om rettferdighet, også fra de sistnevnte.

LES OGSÅ: Jeg er sinna, flau, rasende og oppgitt

Jeg har selv mottatt penger fra Nav. Og krysset feil. Heldigvis fikk jeg til slutt forståelse for at jeg hadde misforstått regelverket. Men jeg undret meg over at systemet var så ekstremt rigid. Særlig overfor mennesker som er i en sårbar og vanskelig situasjon i livet. Også stortingspolitikere må ta konsekvensene når de gjør feil. Det skal være likhet for loven. Og ikke bare det, det må stilles strengere krav til lovgiverne enn til folket. Likevel tror jeg det er vel så viktig å etterspørre mer barmhjertighet enn rettferdighet.

I Debatten på NRK torsdag 18. november sier Audun Lysbakken: «Det er utrolig lite rom for å ta menneskelige hensyn». Akkurat, det er saken. Programleder Fredrik Solvang parerer: «Nav gjør vel akkurat bare det dere politikere ber dem om.» Vel, i møte med regelverk, finnes det alltid et fortolkningsrom. Hvis det ikke hadde vært slik, kunne vi satt bort hele arbeidet med å håndtere Nav-brukere til roboter med kunstig intelligens.

LES OGSÅ: Arbeiderpartiet ber sine politikere om å sjekke seg selv

Det å behandle en sak riktig handler ikke bare om å slå opp i en regelbok for å finne svar. Det handler også om å se mennesket en har med å gjøre, og anvende reglene i møte med det konkrete menneskes liv. Dersom vi ikke lar menneskelige hensyn spille inn, blir samfunnet kaldt og hardt. Jeg frykter at vi står i fare for å få en moral basert på et binært programmert tankesystem, der vi ikke makter å forholde oss til gråsoner og menneskelig svakhet.

Det trengs trolig en kulturendring i Nav. Og om det er nødvendig må den komme gjennom forskrifts- og lovendringer fra Stortingets politikere. Ja til mer rettferdighet. Men enda mer ja til mer barmhjertighet, både for stortingspolitikere og folk flest.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe