Å påstå at man har misforstått reglene for pendlerbolig, betyr at man ikke har tatt inn over seg hvorfor vi har dem i utgangspunktet, skriver Rødt-politikerne.  Foto: Adresseavisen

Norge trenger folkevalgte som tar ombudsrollen på alvor

I den siste tiden har flere stortingsrepresentanter blitt avslørt i å ha fått pendlerbolig uten å ha krav på det. Mange mener at de har misforstått reglene, og forventer både forståelse og tilgivelse for dette. Det er tydelig at det er en forventning om at det gjelder et annet sett med regler for de privilegerte, og man kan ikke komme utenom det faktum at praksisen med å ettergå dette skiller seg dramatisk fra praksisen når noen har fått urettmessige utbetalinger fra Nav eller gitt feil opplysninger i en asylsøknad.

LES OGSÅ: Jusprofessor: – Det groveste jeg har sett

Har du først vært så uheldig at du må søke om arbeidsavklaringspenger, sykepenger eller andre ytelser fra Nav, for deretter å ha rapportert feil, uavhengig av om du har misforstått eller rapportert feil med vilje, ja da er det ingen kjære mor. Det er ingen forståelse eller tilgivelse å finne. Det er derimot straff, bøter og i verste fall fengsel som vanker om du gjør en feil når du fyller ut et av de milelange og i mange tilfeller vanskelige skjemaene.

En annen gruppe med mennesker som det er tydelig at det er andre sett med regler for enn eliten på Stortinget, er asylsøkere. Desperate flyktninger som har oppgitt feil informasjon på grensa blir ikke bare straffet, men straffen arves, og barna deres kan landsforvises flere tiår etterpå.

Listhaug: – Hansen må vurdere sin stilling

LES OGSÅ: Marit Arnstad: – Bør gjøre opp det økonomiske

Både lovene som regulerer stønadene til Nav og reglene rundt søknader for asylopphold, er lagd og vedtatt av de samme folkene som ikke evner å fylle ut sin egen reiseregning riktig, som misforstår hvorvidt de har krav på pendlerbolig eller ei, og som mener at når det blir oppdaget at de har tusket til seg penger de ikke har krav på, må de bli møtt med forståelse, ikke straff. Dette er ikke akkurat tillitvekkende, og det bygger opp under en politikerforakt som demokratiet ikke er tjent med.

Å forstå reglene for pendlerbolig er ikke så vanskelig. Bor du mer enn 40 km unna Stortinget vil det kunne være vanskelig for representanten å skjøtte vervet sitt, og det er ikke meningen at man skal selge hus og hjem, flytte ungene til en annen skole og tvinge en eventuell samboer til å bytte jobb for at man skal kunne være folkevalgt. Pendlerboligene har en viktig funksjon, og er der for at alle, uavhengig av økonomi, geografisk tilhørighet og livssituasjon skal kunne bli valgt inn på Stortinget.

KOMMENTAR: En flau start på ryddejobben

Å påstå at man har misforstått reglene, betyr at man ikke har tatt inn over seg hvorfor vi har dem i utgangspunktet. Det viser at vi har en rekke karrierepolitikere på Stortinget som har fjernet seg så langt fra folket at de ikke lenger forstår hvordan det er å ha et vanlig liv. Stortinget trenger faktisk ikke nye regler, men Norge trenger folkevalgte som tar ombudsrollen på alvor.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe