Skanska som bygde Powerhouse, har tatt med seg lærdommen videre til Gartnersletta og boligbygging på Lade, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Ivar Kvaal

Hvordan en tømrer og et bygg på Brattøra kan redde verden

I oppkjøringen til klimatoppmøte i Glasgow kom FNs klimapanel med en løypemelding som generalsekretær Guterres omtalte som «kode rød» for menneskeheten. To av 17 løsninger på klimakrisa som ble løftet frem kommer fra Trondheim!

LES OGSÅ: En sterk felles interesse førte de kongelige til Trondheim

Verden styret mot en global gjennomsnittlig oppvarming på 2,7 grader, langt over målet om å redusere oppvarmingen til 1,5 grader. Under klimatoppmøte i Glasgow ble flere ledende og bærekraftige prosjekter fra næringslivet løftet frem som løsninger hele verden kan lære av. Ett av disse prosjektene ligger på Brattøra i Trondheim.

Her har trøndersk byggenæring bygd verdens første energipositive, nye næringsbygg – Powerhouse. Bygget har en energibruk i drift beregnet til 15,4 kilowattimer per kvadratmeter i året. Sammenlignet med et vanlig kontorbygg som bruker 120–130 kilowattimer per kvadratmeter i året, bygd etter norsk standard. En reduksjon på hele 88 prosent av energibruken for bygget.

LES OGSÅ: Holdt fram som forbilde på klimatoppmøtet

Produksjonen av fornybar energi, smart utforming og god involvering av entreprenøren fra start til slutt har vært nøkkelen for å lykkes. Bare solcellepanelene alene produserer 460 000 kWh per år, og dette kompenserer for all energi brukt i byggets levetid. Overskuddsstrømmen brukes til å lade bussen som fører studenter og arbeidstakere frem til Brattøra. Bygget som lader bussen for hele nabolaget og kutter 50 prosent CO₂-utslipp, er prosjektert, planlagt og bygd med trøndersk arbeidskraft og hjernekraft.

Ingeniører, arkitekter, fagarbeidere og lærlinger i Trøndelag har levert nok et godt bygg, men denne gangen så godt at resultat ble løftet frem som ett av 17 ledende klimaløsninger for verden. For sportsinteresserte er det lett å dra parallellen til de som avanserer og kommer videre til sluttspillet i Champions League. Byggenæringen i Trondheim deltar og spiller i det gjeveste selskap internasjonalt.

Når Brattøra og Powerhouse nå løftes frem som et verdensledende forslag for å løse klimakrisa er det viktig å huske på at huset ble bygd som et kompromiss, vi kan bygge enda bedre klimabygg enn dette. Powerhouse ble ikke enstemmig politisk vedtatt, men samtlige partier heiet på et energipositivt hus i Trondheim. Prosjektet hadde mange motstemmer som følge av høyde og omfang, og ble derfor ikke bygd utelukkende etter forhold for å gjøre bygget klimamessig best mulig. Powerhouse ble likevel til slutt realisert fordi man fant et kompromiss mellom høyder, total energiproduksjon og forståelsen av at grønn omstilling ikke kan gjennomføres med røde tall, aktørene i næringslivet er avhengig av å tjene penger.

Skanska som bygde Powerhouse, har tatt med seg lærdommen videre til Gartnersletta og boligbygging på Lade, her skal de bygge et av verdens første powerhouse-konsepter for bolig. Der vil de bygge tett, høyt og utnytte arealene i et sentrumsområde nært skole, butikk, barnehage og kollektivtrafikk.

Kompetanse som selskapet og de ansatte bygde opp etter viktige vedtak i lokalpolitikken i Trondheim, kan nå eksporteres ut i den vide verden for næringsbygg, samt forandre måten vi bygger boliger på. Trondheim bystyre har med sitt kompromiss dermed bidratt til å forandre byggebransjen i Trondheim, vist vei for bransjen i Norge og nå internasjonalt i Glasgow. Da er det godt å vite at Powerhouse «is not the limit», vi både kan og vil bygge flere grensesprengende klimabygg.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe