Ikke kast dette i do, det vil si ikke kast våtservietter, sokker, bind og annet avfall i WC., oppfordrer Trondheim bydrift.  Foto: Morten Antonsen

Godt drikkevann har en pris

Ifølge FN er det i dag 4,2 milliarder mennesker som ikke har tilgang til tilfredsstillende trygge sanitærforhold, 673 millioner mennesker har ikke tilgang til toalett i det hele tatt. I Trondheim og i Norge er vi heldige. I Trondheim har alle tilgang til toalett, og vi har et velfungerende avløpssystem i byen vår som trygger gode sanitære forhold for alle som bor her. De bidrar til at vannmiljøet i Nidelva, Trondheimsfjorden og små lokale bekker stadig blir bedre.

LES OGSÅ: Du aner ikke hva du finner i kloakken

I dag kan du møte oss på Torvet hvor vi har satt opp en stand. Her informerer vi alle som er nysgjerrig på å lære mer om hvordan vi i Trondheim håndterer avløpsvannet vårt. Du får også informasjon om hva som ikke skal kastes i do. Det er nemlig bare tiss, bæsj og dopapir som skal i do!

Vann- og avløpstjenestene i Trondheim har i flere år vært blant Norges billigste. I tillegg har kvaliteten på tjenestene også vært svært god. I Trøndelag og i Trondheim er vi heldige fra naturens side. Rett ovenfor byen vår ligger en stor vannkilde med svært god vannkvalitet; Jonsvatnet. Kvaliteten på vannet er blitt kraftig forbedret gjennom de siste tiårene som følge av systematiske tiltak for å beskytte kilden. I tillegg ligger Trondheimsfjorden dyp og robust rett utenfor strandpromenaden, som en god resipient for det rensede avløpsvannet vi slipper ut fra våre to store renseanlegg. Men, de gode naturgitte forholdene må også forvaltes på en god måte.

LES OGSÅ: Rent vann har sin pris

For at vi skal kunne fortsette med å levere VA-tjenester med høy kvalitet til en lav pris, er vi imidlertid avhengig av din hjelp. Det første vi trenger hjelp med, er å holde drikkevannet vårt rent. Jonsvatnet ligger vakker og forlokkende der på sommeren og frister kanskje med et bad eller en fisketur. Men, Jonsvatnet er drikkevannet vårt, og enhver menneskelig aktivitet på og nær vannet utgjør en potensiell trussel mot helsa til oss alle. Det siste halvannet året har lært oss hvor viktig det er å ha fokus på hygiene og smittevern. En vannbåren smitte kan potensielt være dramatisk for helsa vår. Hjelp oss med å beholde Jonsvatnet rent og naturlig, og å overlevere vannkilden vår i minst like god stand til kommende generasjoner.

Det neste vi trenger hjelp med, er å spare på vannet. Vi blir stadig flere innbyggere i Trondheim. På ett eller annet tidspunkt vil ikke Jonsvatnet lenger være stort nok til å forsyne oss med vann. Når den dagen kommer, står vi foran investeringer som vil koste oss milliarder av kroner. Ved å spare på vannet når vi kan; stenge av vannet når vi pusser tennene, ta en kortere dusj og kanskje ikke vaske bilen like ofte, kan vi utsette denne dagen med mange år, kanskje så lenge at vi kan fortsette å bruke Jonsvatnet i overskuelig framtid.

Det tredje og siste vi trenger hjelp med, er å holde avfall unna avløpsnettet vårt. Hvert år medfører uønskede elementer i avløpet store kostnader for oss. Dette er kostnader som vi alle er med på å betale. Det kan være matavfall, bind, hår eller regelrett søppel. Matavfall gir også økte rotteplager. Husk; det er bare tiss, bæsj og dopapir som skal i do!

Hvis du bidrar med det du kan, så lover vi at kommunen din skal gjøre alt vi kan for å fortsette å levere trygt, godt og nok drikkevann. Vi lover også å gjøre det vi kan for å redusere forurensningen til bekker, elv og fjord slik at vi som bysamfunn lager et så lite avtrykk etter oss som mulig.

Tidligere i år ble Trondheim kåret til Norges beste kommune på vann og avløp. Denne prisen dedikerer vi til alle som bor i byen vår. Den inspirerer oss til å fortsette å stå på og gjøre det vi kan for at du skal ha gode og billige VA-tjenester. Så håper vi at vi med dette har inspirert deg til å gjøre det du kan. God Verdens toalettdag!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe