Mistillit kan være dødelig

I fjor publiserte Verdens helseorganisasjon (WHO) en liste der de trekker frem ti trusler mot den globale helsen. Her ble vaksinemotstand trukket fram sammen med andre alvorlige tilstander som hiv, kreft og hjerte-kar-sykdommer. Spørsmålet om vaksinering, eller ikke, er ingen privatsak alene. Det handler ikke bare om vår egen beskyttelse og helse, men like mye om at våre valg kan få store konsekvenser for andre med en skjørere helse enn vår egen.

LES OGSÅ: Nå har vi fått enda en bedre grunn til å stole på vaksinen

Én ting er en optimistisk, men avventende holdning til en ny vaksine. Noe annet er vaksinemotstand på prinsipielt grunnlag. Anført av kjendisbloggere og filmstjerner, som er erklærte vaksinemotstandere, kan andelen som vaksineres mot smittsomme og dødelige sykdommer synke. Vaksinemotstandere ser kanskje på seg selv som kritiske tenkere, og fremstilles i sammenhenger som oppdagere av den ekte sannheten. Der vi alle andre er sauer som lydig går inn i flokk inn på hjemmekontoret og ut av det stengte shoppingsenteret, tenker de fritt og kritisk.

At covid-19-viruset er et biologisk våpen, Bill Gates vil sette inn mikrochips i oss gjennom vaksinene, Kina vil ha verdenskontroll og det hele skyldes utrulling av 5G er definitivt fri tenkning, men uten å kvalifisere som kritisk tenkning av den grunn. For mens en forskningsbasert teori støttes av fakta som underbygger teoriens hypoteser, så underbygges en konspirasjonsteori av bevis mot konspirasjonen. Slik skapes «fakta» som i beste fall kan kalles spekulative. Årsaken til dette er konspirasjonsteoretikernes idé om at offentlige forklaringer utgår fra den «mektige eliten».

LES OGSÅ: Viser at systemet fungerer

Dermed blir også redelige fakta en del av «elitens» mål om å skjule sannheten, og jo mer fakta som kommer imot konspirasjonsteoretikerne, jo mer virker det som de har fått teften på den egentlige sannheten. Det har jeg forsøkt. Og gitt opp hver gang. Jeg vil imidlertid hevde at å fremsette, med vitende og vilje, udokumenterte påstander som er faglig gjendrevet, faktuelt motsagt og saklig motbevist, medfører også et ansvar. Det er forskjell på å uttrykke begrunnet uenighet og å forhindre tiltak som kan beskytte andre menneskers helse.

Når noen hardnakket hevder at pandemien er oppfunnet av legemiddelindustrien for at noen skal tjene penger på dette, og at vi alle har latt oss forlede samt at det ikke er farlig å få korona, så opplever jeg dette som et spark til ansatte i helsevesenet. Til de som har stått på i snart to år for å forebygge, behandle og berge, og til alle som har jobbet døgnet rundt og sørget for at norsk helsevesen ikke gikk i kne da det stormet som verst. For at jeg og du og alle skulle komme ut av dette på best mulig måte. Og som fortsatt står i frontlinjen. Hver dag.

LES OGSÅ: Vaksineskeptiker har endret mening

Covid-19 er kommet for å bli, og vi sitter igjen med to valg. Enten så kan vi la skeptisisme og konspirasjonsteorier vinne og dermed fortsette å leve med karantene, begrensninger og isolasjon. Eller så kan vi gå sammen og forsterke tilliten til helsemyndighetene og takke ja til å ta koronavaksinen. Kun slik kan vi sakte, men sikkert få tilbake den normale og frie hverdagen og bekjempe pandemien.

Som ordfører må jeg innrømme at jeg tidligere har latt meg underholde av konspirasjonsteorier og vaksinemotstandere uten i nevneverdig grad å bli provosert under covid-19. Men ikke lenger. Vaksineskepsis er et symptom på en tillitskrise mellom helsemyndigheter og innbyggere. Det må tas på alvor. Tillit kan stanse korona. Mistillit kan være dødelig.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe