Hva med oss som kjøper og bruker denne strømmen, hva kalles vi? Vi er jo helere, skriver tidligere Siva-sjef i dette innlegget.  Foto: THERESE ALICE SANNE

Kraftselskapenes rolle under strømsjokket

Kraftpris er og blir det store temaet denne høsten og vinteren. Den blir diskutert opp og ned, men stort sett alle debattantene unngår å fortelle hva som virkelig er årsaken til historiens høyeste kraftpris. Norske kraftselskap solgte ut magasinene så snart de så at sommeren ble litt tørrere, slik mener jeg og mange med meg at de får de utnyttet overføringskablene til å importere de høye prisene i England og på kontinentet gjennom høst og vinter. Potensialet for sterkt økte fortjenester for kraftselskapene ligger først og fremst i det norske markedet som bruker 85-90 prosent av produksjonen.

LES OGSÅ: Ministeren møtte samene på Fosen

Men vi som bor i Trøndelag og lenger nordover i landet, har fortsatt lave priser. Men det forunderlige er at konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Trønderenergi går ut bredt i media og får rikelig med plass både i aviser og dagsnyttsendinger, for å fortelle at det er vindkraften på Fosen og ellers i Trøndelag som bidrar til denne billige kraften. Spørsmålet har ikke har vært avgjort i en straffesak, men jeg mener det har skjedd en forbrytelse mot reineierne på Fosen. Snakker Trønderenergi og deres partnere om billigere strøm for at vi skal glemme eller unnskylde dette?

Fosen Vind, som er delvis eid av Trønderenergi, tapte saken i Høyesterett, og det er slått fast at vindparken er satt opp i strid med loven. Slik jeg ser det, er strømmen som nå produseres i de ulovlige vindkraftverkene, å betrakte som stjålne varer. Tilståelsen for salg av det jeg mener er stjålne varer, skjer jo for åpent kamera. Det er kraftbransjen selv som kaller den elektriske kraften for varer, vi andre har betraktet elektrisk kraftforsyning som nasjonal infrastruktur.

LES OGSÅ: Hun ble temmelig liten under de ruvende mastene

Men hva med oss som kjøper og bruker denne varen, hva kalles vi? Vi er jo helere, vi kjøper varer som er framskaffet av et vindkraftkraftverk som er satt opp ulovlig. Kraftselskapene har ødelagt kjernen i samiske næringsveier og kultur. Men de har også ødelagt fjellene, naturmangfold, lokalsamfunn, menneskenes verdier og bolyst, rekreasjonsområder, og de har skadet allemannsretten. De har ikke betalt erstatning for dette.

LES OGSÅ: Samene vant stort i Høyesterett

Hvilket samfunn er det vi utvikler? Dette gjelder jo ikke bare kraftselskapene som jeg mener er «tyver», og deres markeder. Det gjelder samfunnet fra toppen av. De som tillot disse herjingene uten at det etter min mening var bevist noen positive sider, i hvert fall ikke for klimaet ved utbyggingene i norsk natur.

De skyldige er selvsagt myndighetene, politikerne, NVE, Energi Norge, NHO, spekulantene, kampanjeorganisasjonen Norwea og deres medlemmer, ja også ingeniørfirma og entreprenører. Og hva med media som ikke har gravd fram sannhetene om det jeg mener er et av de største ranene i norsk historie? Eller godt betalte kommunikasjonsbyrå, advokatfirma og andre konsulenter, har de lov til å gi råd om å bare ta seg til rette og gjennomføre det som Høyesterett nå har slått fast at er ulovlig?

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Red.anm. 18. november: Dette debattinnlegget er endret etter at det først ble publisert 16. november.