Professor Dag Svanæs mener det er viktig å reagere raskt for å bekjempe smitten  Foto: Christine Schefte

Timing er alt, både nasjonalt og lokalt

Trondheim har nå det høyeste smittenivået siden pandemien startet, og står overfor et veivalg om hvordan man skal håndtere smitten videre. De nordiske landene sto i mars 2020 overfor et lignende veivalg, med eksponentielt økende smitte. Danmark, Norge, Finland og Island valgte å slå ned smitten gjennom omfattende smitteverntiltak da smittenivået fremdeles var relativt lavt. Dette var basert på matematiske beregninger som viste hvordan smitten ville utvikle seg dersom man ikke innførte tiltak.

LES OGSÅ: Det lønner seg å slå ned smitten

Sverige valgte å vente og se, og kom først med sterke smittevernanbefalinger til befolkningen tre uker senere da smittenivået var meget høyt. Forskjellen ble en faktor på ti i antall koronadøde mellom Norge og Sverige i den første bølgen (korrigert for folketall). Den svenske koronakommisjonen konkluderte nylig at Sverige burde ha fulgt de andre nordiske landene, og at Sveriges statsepidemiolog, Anders Tegnell, utsatte unødig lenge å innføre tiltak. Den norske koronakommisjonen er klar på at erfaringene fra marsdagene 2020 må føre til at smitte slås ned tidlig framfor å vente med tiltak. De skriver:er:

«En lærdom synes å være at dersom det er risiko for at en alvorlig epidemi kan komme ut av kontroll, bør tiltak settes inn i en tidlig fase framfor å vente til det er utbredt smitte». (Kapittel. 14).

LES OGSÅ: Viktigst å stoppe skolesmitten

Vi er nå i en situasjon i Trondheim der det er risiko for at en alvorlig epidemi kan komme ut av kontroll, men vi gjør det motsatte av hva den regjeringsutnevnte koronakommisjonen anbefaler. Vi venter med tiltak til det er utbredt smitte, framfor å sette inn tiltak i en tidlig fase. WHO er også nå klar på at vaksinering alene dessverre ikke er tilstrekkelig til å kontrollere smitten, vaksinering må kombineres med nødvendige andre smitteverntiltak.

En artikkel i VG plottet man antall nyinnlagte per dag inn på FHIs egne scenarioer fra i sommer over mulige forløp for pandemien. Det viste at dagens smitteutvikling følger det mest pessimistiske scenarioet. Ren matematikk tilsier at den fører mot en kollaps i helsevesenet. Rådene kommunene nå får fra sentralt hold, er basert på en tro man hadde i sommer om at vaksinering alene ville kunne kontrollere smitten.

I tillegg til håpet om at vaksinen alene skulle redde oss, er det sterke krefter i FHI som mener at veien ut av pandemien, er gjennom at så mange barn og unge blir smittet og immune at man oppnår flokkimmunitet gjennom smitte. I praksis vil viruset først slutte å spre seg på skolene når nær 90 prosent av våre barn og unge har hatt covid. Personlig mener jeg det ikke er en god idé å tvangssmitte en hel generasjon barn og unge med covid fordi man vil unngå smitteverntiltak.

LES OGSÅ: 410 smittet fredag, lørdag og søndag

Erfaringene fra 2020 og anbefalingene fra koronakommisjonene i Norge og Sverige, samt WHO, tilsier at man bør slå ned smitten FØR den blir utbredt. Vi er nå i en situasjon der smitten er på vei ut av kontroll, med store potensielle negative konsekvenser for helsevesenet og befolkningens helse. Trondheim bør derfor ikke vente med å innføre nødvendige målrettede tiltak for å slå ned smitten, men handle nå. «Timing is everything» når det gjelder håndtering av pandemier.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe