Geirmund Lykke sin fremstilling av kommunal finansiering av private barnehager er ikke helt riktig, skrive Anne Lindboe.  Foto: Adresseavisen

Lindboe svarer Lykke: Private barnehager er løsningen

Gruppeleder i KrF, Geirmund Lykke, skriver i Adresseavisen at han ønsker seg flere barnehageopptak. Det er et forståelig ønske, men Lykke sin fremstilling av kommunal finansiering av private barnehager er ikke helt riktig. Flere barnehageopptak i året er et logistikkproblem da barn i hovedsak bare slutter ved skolestart. Barn over, eller rett under ett år, som er født på et «ugunstig» tidspunkt, får ikke nødvendigvis plass når familien ønsker plass. Likevel tas av og til barn opp før ordinært opptak, eller før barnet har fylt ett år – såkalte «0-åringer».

LES OGSÅ: Utdanningsforbundet: Konstruert uenighet fra PBL

Disse plassene blir finansiert av foreldrebetalingen, men også av offentlige tilskudd. Lykke fremstiller det derimot uriktig når han etterlater et inntrykk av at private barnehager som tar inn slike barn, påfører kommunen ekstrautgifter. I rammetilskudd til kommunene er det med i beregningen at både kommunale og private barnehager skal ta inn noen «0-åringer». Staten er altså med på å dekke noe av utgiftene.

Vi har likevel forståelse for Lykkes bekymring for kommuneøkonomi og finansiering av barnehageplasser. Svaret på disse utfordringene er derimot ikke å se på de private som problemet. Kommunens oppgave bør være å bidra til et mangfoldig barnehagetilbud – og derfor likebehandling av private og kommunale aktører.

Flere opptak koster både penger og krever ressurser. Om vi skal innføre flere barnehageopptak i året, er et politisk prioriteringsspørsmål. All den tid dette ikke prioriteres, vil en del familier, som tilfeldigvis får barn på et «feil» tidspunkt, ha utfordringer i påvente av barnehageopptak etter endt foreldrepermisjon. I en så stor studentby som Trondheim kan dette være ekstra aktuelt siden studenter ofte ikke har full rett til permisjon.

Private barnehager, inkludert studentbarnehager som i denne sammenheng tilbyr barnehageplass, er fleksible og med på å løse et problem for familier. De tetter et «hull» i velferdssamfunnet. Familier får mer kontroll over egen hverdag. Det er denne kontrollen og friheten PBL mener at familier bør ha, og derfor støtter vi et mangfold av barnehager. Likebehandling av private og offentlige aktører er i denne sammenheng avgjørende.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe