Innleggsforfatteren skriver at reindriften kan leve sammen med vindkraftproduksjon.  Foto: Privat

Energiforsyning, vindkraft og reindrift

Om de 2,5 millioner personbilene i Norge var elektriske, kunne vindenergien fra Fosen Vind fremdeles forsyne alle med el. Denne fossile bilparken slipper i dag ut fem millioner tonn av klimagassen CO₂ pr. år. Som vist i en grundig rapport som finnes ved å Google «Vindkraft og reindrift», ligger finsk rein i ly av store vindturbiner. Rapporten gir driftserfaringer fra Sverige og Finland i tillegg til Norge.

På samme måte, om du ikke går ut av bilen, lar ikke reinen på Tydalsfjellet seg forstyrre. Liten bruk av vindkraft øker global oppvarming. Da vil snøen endres til is og det blir vanskelig for reinen å finne mat. Vindparkene gror igjen. Grusveien opp til vindparken på Hitra er allerede blitt invadert av småfuru.

40 prosent av energibruken i Norge er fra olje, denne andelen skal reduseres kraftig til null på sikt. Og erstattes med biler, busser, lastebiler og anleggsmaskiner som går på elektrisk energi. Vi må samarbeide for å fremskaffe nok fornybar elektrisk energi. Med vannkraft og vindkraft. Og bruke erfaringer fra Sverige og Finland.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe