Språkprofessoren mangler selv substans

Professor i nordisk ved NTNU, Kristin Melum Eide, skriver i sitt innlegg i Adresseavisen 18. oktober at hun opplever akademias mottakelse av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe som preget av fordommer. «Men bøndene i Senterpartiet er jo så skeptiske til eliter,» skriver hun og henviser til reaksjonene fra sine kollegaer. Saken er den at disse reaksjonene er helt på sin plass. Jeg har nemlig selv hørt Borten Moe og hans partifeller lire av seg utsagn i det offentlige rom som bekrefter at de har slike holdninger.

På «Studentnach» - en pubdebatt med stortingspolitikerne på Studentersamfunnet 31. august 2017, var det lave skuldre og stor takhøyde for det som gjerne omtales som rett fra levra-kommentarer. Her skulle vi bli kjent med politikernes sanne jeg. I et løst format ble jeg vitne til en Borten Moe som ikke ville erkjenne at det er skillelinjer av betydning i utdanningspolitikken. Da han senere ble konfrontert med sin egen partileders utsagn om «jåleri» i akademia, forsvarte han dette ved å karakterisere det norske politiske debattrommet som edruelig. Ved å forsvare slike uttrykksformer har Borten Moe vist at han deler den forakt for kunnskap som gjentatte ganger har blitt kommunisert i forsøket på å skape et fiendebilde. Sp har lenge skodd seg på å være i opposisjon til en såkalt «elite», og møter nå seg selv i døra. Det at Borten Moe føler han må bevise at han er interessert i høyere utdanning, er med andre ord forståelig.

Melum Eide tror interessen hans vil vekkes med den nye hatten, og omtaler sin egen sektor som snobbete og fordomsfull på grunnlag av det hun beskriver som «ulne kommentarer og etterrasjonalisering for å finne noe substansielt …». Videre er hun skeptisk til internasjonalisering av forskningen fordi det svekker det norske språket. Her er det nærliggende å tro at hun har mistet gangsynet i lys av sin egen rolle. Er Melum Eide blendet for forståelse av andre fagfelt? Hun skriver at verden blir mindre og mindre. Likevel ser det ikke ut til at hun ser behovet for forskningsmiljøer som er såpass solide at de kan hevde seg internasjonalt.

Melum Eide argumenterer for desentralisering med et så banalt retorisk spørsmål som: «Er ikke intelligens jevnt fordelt utover landet?» Hun som selv etterlyser substans, roter seg vekk i retorikken. Dette minner mer om regressive senterpartistklisjeer enn hva en kan forvente seg av en professor. Et slikt soloutspill må sees på som et angrep på det Melum Eide selv opplever som majoriteten i akademia. Nå har riktig nok styrelederen i Universitets- og høgskolerådet, Sunniva Whittaker, avvist at sektoren samlet sett er negativt innstilt. Med utgangspunkt i de utsagnene Melum Eide viser til, kan det likevel se ut som om den ferske statsråden har et tillitsproblem. Professor Melum Eides forsøk på å forsvare Borten Moe gjennom nedlatende karakteristikk av egen sektor, det bøter ikke akkurat på den skaden.

Politisk redaktør Siv Sandvik holder deg oppdatert: Abonner på hennes nyhetsbrev her!

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe