I stedet for å lytte, kommer teaterdirektør Tiller med en bagatellisering av både streiken som kampmiddel og kulturarbeideres krav, skriver nestleder Fagforbundet Trøndelag.  Foto: Adresseavisen

Ja, Tiller, la oss få slutt på streiken!

Vi er så enige med teaterdirektør Berit Tiller, vi skulle ikke drevet en streik nå, vi skulle slått på lyd og lys, fylt teatrene med publikum og dratt sceneteppet opp for god scenekunst. Men dette ansvaret hviler ikke på de streikende, her har Tiller og teaterdirektørene all mulighet til å bidra.

I stedet for å lytte, kommer teaterdirektør Tiller med en bagatellisering av både streiken som kampmiddel og kulturarbeideres krav. Det burde Tiller holde seg for god for. Streik i dag er et lovlig kampmiddel. Det de streikende kulturarbeiderne nå gjør, er å føre en arbeidskamp for å hindre varig svekkelse av pensjonsordningene sine.

LES OGSÅ: Uka-Adressas reportasje om teaterstreiken

Kravet er ikke hverken urimelig eller dyrt. Ordningen hadde sikret lik pensjon for kvinner og menn som varte livet ut, men den var for dyr for arbeidsgiverne. For å bidra til å løse en vanskelig økonomisk situasjon, gikk vi med på en midlertidig ordning med innskuddspensjon. I bytte fikk vi en avtale om at vi igjen skulle få en ordning som var livsvarig og med lik ytelse for kvinner og menn. Den ordningen vi nå krever, koster bare om lag én prosent mer enn dagens ordning og innfrir løftet vi fikk i 2016.

Når teaterdirektør Tiller melder at arbeidstakernes krav om hybridpensjon er en svært uforutsigbar ordning for arbeidsgiver, så er det ikke riktig. Det er en usikkerhet i hybridordningen, men den er liten. De ansatte i teatrene tok ansvar og kom arbeidsgiversiden i møte da de i 2016. Da ga de avkall på en trygg og god ytelsesordning for å sikre den økonomiske bærekraften og forutsigbarheten til kulturinstitusjonene. Den ordningen vi krever i dag, koster om lag halvparten av den vi forlot i 2016. En ytelsesordning legger all risiko til arbeidsgiver, og en innskuddsordning legger all risiko over på arbeidstager, en hybridpensjon fordeler risikoen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det gir forutsigbarhet både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Den er kort og godt rettferdig.

Berit Tiller prøver videre å fremstille det som at det ikke er forskjell på kvinner og menn i pensjonsordningen i dag. Tiller hevder at om det er slik at noen kvinner lever lengre, kan de jo velge å ta ut pensjonen over et lengre tidsrom. Det Tiller ikke nevner, er at det gir en årlig lavere utbetaling, samt at det er de færreste av oss forunt å vite akkurat hvor mange år vi kommer til å leve.

Det Berit Tiller burde vite, er at pensjon er som en forsikring. Og som i en forsikring betaler du mer inn der risikoen for utbetaling er større. Statistikken her viser at kvinner lever lengre enn menn, ergo er sjansen for en lengre utbetaling for kvinner høyere, og en må da sette inn litt mer for kvinnene for å få det samme livsvarig ut av ordningen. Forutsigbart for begge parter, helt kjønnsnøytralt og livsvarig.

Teaterdirektøren fremstiller kravet som så dyrt at det vil medføre kutt i forestillinger og nedskjæringer. Fakta er at den totale kostnaden ved innføring av hybrid er om lag én prosent av den totale lønnsmassen, og hovedkostnaden er knyttet til kvinnetillegget. Og som allerede sagt, koster den omtrent halvparten av det den gamle ordningen kostet.

Denne streiken burde være unødvendig, kravene er ikke uansvarlige og heller ikke enestående. Trøndelag Teater er for eksempel eid og finansiert av Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og staten. Alle disse har nettopp gitt sine ansatte en ny offentlig tjenestepensjon som er både livsvarig og kjønnsnøytral. Vi mener at eierne forskjellsbehandler egne ansatte og de ansatte i teatrene. Eierne og direktør Tiller må ta sitt ansvar, legg press på Spekter, innfri kravene og få denne konflikten løst. Fagforbundet stiller opp straks arbeidsgiversiden vil snakke om en livslang og virkelig kjønnsnøytral pensjon.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe