Det er utrolig at avisa øyensynlig ikke har fått med seg at bestander av ville dyr per i dag ikke «lider av overpopulasjon», skriver Siri Martinsen.   Foto: Håkon Mosvold Larsen

Bomskudd med redaksjonell jaktreklame

Adresseavisen ser det tydeligvis som sin oppgave å fremme skyting av dyr som rekreasjon. Men å hevde at jakt er «god dyrevelferd» er et redaksjonelt bomskudd.

Redaktører skal ikke avkreves å være fagfolk på dyrs velferd. Men de bør avkreves å ikke kaste ut påstander som står i direkte strid til forskning. Skadeskyting er i følge Veterinærinstituttet et «dyrevernproblem av stort omfang». Vitenskapskomiteen legger til grunn av det er ca. 50 prosent risiko for skadeskyting ved fuglejakt. Avisa tror det fører til «sult, sykdommer og skadde dyr» å ikke jakte. Dyr blir ikke mer «skadde» av å være i fred, men av å bli skadeskutt. Dyr sulter ikke hvis ingen driver jakt på dem, men hvis man fjerner næringsgrunnlaget deres - hvilket en rekke menneskelig inngripen faktisk gjør. Dyr blir ikke syke ved å få fred for jakt: Luxembourg forbød revejakt i 2015, og erfaringen er en mindre «stresset» bestand hvor sykdomsforekomsten er lavere enn i områder med intens jakt.

LES LEDEREN: Det er god dyrevelferd å jakte

Det er utrolig at avisa øyensynlig ikke har fått med seg at bestander av ville dyr per i dag ikke «lider av overpopulasjon». Tvert i mot erklærte FN naturkrise i 2019, og peker på jakt og fangst som den nest største årsaken til masseutrydningen av arter. Når de ville pattedyrene i dag utgjør til sammen 4 prosent av biomassen, og vi selv bidrar med 36 prosent og husdyr i kjøttindustrien med 60 prosent, sier det seg selv at det ikke er de ville dyrene det er «for mange» av.

Avisen vil ha «jaktturisme» på norske ville dyr - hvorav stadig flere ender på rødlista. Hvorfor de vil det, når forskning viser at dyrelivsturisme basert på verdsettelse av levende dyr, er langt mer lønnsomt, er en gåte.

Som avisa sikkert vet, blir noen arter holdt kunstig «oppe» for å sikre «jaktutbytte», ved at de store rovdyrene holdes kunstig nede på truet nivå. Det er utrolig at avisen later som om jakten må til for å hindre påkjørsler av hjortedyr, når jakt tvert imot er en stor risikofaktor for påkjørsler. Påkjørslene øker når det er mest jakt - dyrene blir urolige og drives på flukt.

Avisa mener det er bra at jegere «får mer mosjon» og møter venner. Man kan både mosjonere og møte venner uten å ta livet av dyr. Tilgangen til naturen for alle andre som trenger mosjon og naturopplevelser, blir begrenset nettopp på grunn av jakten.

Man skjønner jo at det i Adresseavisens ledelse trolig befinner seg jegere som vil fremme skyting av dyr som hobby. Men det hadde vært fordelaktig om de ikke fylte avisens spalter med usannheter i sin iver etter å reklamere for jakt.

Politisk redaktør Siv Sandvik holder deg oppdatert: Abonner på hennes nyhetsbrev her!

Mandag 18. oktober inviterer Adresseavisen og UKA til debatt på Studentersamfundet: Nu klinger det … sjukt FORBANNA HØYT #%&! | Facebook.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe