Når klimaødeleggelsene slår til, vil det bli for sent å reversere utviklingen, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Privat

Miljøvern lønner seg – spesielt i distriktene

Som illustrert i Adressa onsdag 13. oktober er det vanskelig å få forståelse fra bilfolket for dette. Forstår de alvoret? Forebygging lønner seg, for eksempel vil en investering på ti millioner kroner kunne gi en besparelse på 30–40 millioner. Dette på reparasjoner etter styrtregn, storm, sjøstigning, bresmelting osv. Politikerne har all skyld på mangel på forståelse. De norske politikerne følger miljøet mindre opp enn politikere i andre europeiske land. Når miljøavgifter på biler stiger, er det blitt lovet en tilsvarende reduksjon i andre avgifter, for eksempel en lavere moms på mat.

Stern Review – The Economics of Climate Change er den første miljøvernrapporten som er basert på økonomiske betraktninger. Prosjektet ble ledet av tidligere finansminister i Storbritannia, Sir Nicholas Stern. Rapporten på 580 sider samt 32 sider appendiks ligger på nettet. «Et sitat: Klimaendringene er ikke likt fordelt, de fattige landene og folkene vil lide først og mest. Når klimaødeleggelsene slår til, vil det bli for sent å reversere utviklingen. Derfor må vi se langt fram.» Kronikken 11. oktober er en god oppfølger.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe