Miljøpakken svarer på spørsmål om turveger på Tiller.  Foto: skjermdump fra trondheim kommunes sakspapirer

Miljøpakken på Tiller

13. oktober ber May og Kjell Helland Miljøpakken/Statens vegvesen starte bygging av en lenge varslet turveg på Tiller. Den aktuelle turvegen er imidlertid ikke et prosjekt i Miljøpakken. Misforståelsen skyldes trolig et avisoppslag fra 2020.

LES OGSÅ: Karoline kan miste huset når Miljøpakken skal bygge sykkelvei: - For meg er det krise

Kort forklaring: Miljøpakken er pålagt å bygge en rensedam for overvann fra ny E6 i Hårstadbekken. Rensing av salter og miljøgifter fra E6 var et krav knyttet til utbygginga av den nye vegen. Formålet er å bedre forholdene for ørreten i vassdraget. Arbeidet med rensedammen i Hårstadbekken starter i løpet av få dager. Grunnerverv og vanskelige grunnforhold har forsinket oppstart.

I reguleringsplanen som omfatter rensedammen, ble det også satt av areal til turveg, men det er ikke Miljøpakken eller Statens vegvesen som skal finansiere turvegen. Den inngår i en kommunal plan. Miljøpakken bygger en rekke snarveger – også på Tiller. Til forskjell fra ordinære turveger, er snarvegene lenker mellom viktige målpunkt som for eksempel skoler og bussholdeplasser.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe