Her er innløpet i Byåstunnelen.  Foto: Terje Svaan

El-trafikk og Byåsentunnel

Debatten om ja eller nei til Byåsentunnelen mangler perspektiv. Hør: Nye tunneler skal vare i 100 år. Hvis Byåsentunnelen er ferdig i 2025 kjører de fleste elbil. Antallet fossilbiler i tunnelens brukstid blir ubetydelig. Som miljøverner og ingeniør savner jeg et regnskap som sammenlikner 100 år med elbil - eller mer miljøvennlige kjøretøy - med 100 år med fossilbil. Tunnelen kan gis fortrinn for elbiler og elsykler. Jeg blir ikke overrasket om tunnelregnskapet vil vise gevinst for miljø, trafikksikkerhet, energibruk, tidstap og bokvalitet. Har noen regnet på det? To milliarder nedskrives for øvrig med 500 millioner for hvert 25. år. Det er samme pris som i dag ble anslått for nye sykkelsti-stubben i Østbyen.

LES OGSÅ:

Tunnelen kan fremme overgang til elbil og elsykkel-trafikk. Enhver økning vil lette behovet for kollektiv transport. Det må regnes inn og er betydelig. Om kort tid skjer nesten all persontrafikk med elbusser, elscootere, elbiler, elsykler og elbrett. Det er ikke gitt at de elbussene som nå ofte kjører nesten tomme er miljøvennlig framfor autostyrte eltaxier, private elbiler og elsykler. Store elbusser ga mening før da vi kun kjørte med fossilbiler. Bør ikke miljøvern fremme økt individuell eltrafikk framfor kollektiv eltrafikk?

Politisk redaktør Siv Sandvik holder deg oppdatert: Abonner på hennes nyhetsbrev her!

Når vi som bor på Ugla må kjøre til østre del i Midtbyen, østre deler av byen eller til omkjøringsveien skjer det via Bjørndalsbrua langt i sør. En kjempelang omvei som belaster boområder. Om vi i stedet kan trafikkere Byåsentunnelen med elbuss, elscooter, elsykkel eller elbil gir det klart flere miljøfordeler? Er det opplagt at miljøvern skal hindre bygging av alle tunneler og ikke utvide vegnettet bare fordi det var helt riktig i fossilbil-tida?

De som motsetter seg en 100 års tunnel fra Byåsen, har de virkelig basert seg på et totalt regnskap og brukstid for tunnelen der mine argumenter er vurdert?

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!