Bruk verdensdagen til å tenke gjennom hva du kan gjøre for å øke din innsats mot mobbing i barnehagen, i skolen, i fritidsaktiviteter, og i eget nabolag, oppfordrer mobbeombud Hans Lieng.  Foto: Terje Svaan

Verdensdagen for psykisk helse: Mobbing og mistrivsel påvirker og angår alle barn

«Jeg har hatt spiseforstyrrelser, kuttet meg og hatt selvmordstanker og tanker om at jeg ikke er bra nok» (jente). «Jeg har kutta meg siden 4. klasse» (gutt). Sitatene er fra chat-tjenesten Snakkommobbing.no.

LES OGSÅ: Skolen trenger ny mobbeparagraf

10. oktober markeres verdensdagen for psykisk helse. Verdensdagen har som mål å bevisstgjøre viktigheten av å styrke den psykiske helsen så man er bedre rustet til å møte livets utfordringer. Vi vet at mobbingens konsekvenser ofte er komplekse, og kan bli negative spiraler som svekker den totale livskvaliteten til et menneske. Omfattende nasjonal og internasjonal forskning dokumenterer de alvorlige konsekvensene mobbing har for barn og unge. Derfor er betydningen av forebyggende barnehage- og skolemiljøtiltak udiskutabel.

LES OGSÅ: Trenger ikke Trøndelag et mobbeombud?

Det er høy risiko for selvskading, selvmord og for å utvikle angst og depresjonsvansker. Omtrent én av tre utsatte utvikler PTSD-symptomer (posttraumatisk stresslidelse). Og nyere studier bekrefter sammenhengen mellom mangel på sosiale relasjoner, økonomiske problemer og redusert livskvalitet i 50-årsalderen. Dette viser at mobbingens konsekvenser ikke bare handler om hvordan mobbing påvirker livskvaliteten i barnehage- og skolealder, men hvordan hele livsløpet kan påvirkes negativt av mobbing.

Konsekvensene av mobbing fører til at tilliten til andre mennesker blir skadet, og det går igjen utover tilliten til hvilken verdi en har i andres øyne. Mennesker kan ikke reagere følelsesmessig nøytralt på krenkelser. Skam og skyldfølelse er viktige faktorer i utvikling av psykisk uhelse for barn og unge som blir utsatt for mobbing. Slike følelser kan forsterke tankene om å ikke være god nok og ikke være verd noe. I verste fall blir de til et ønske om å forsvinne fra alt og alle.

Mobbing og mistrivsel påvirker og angår alle barn, foreldre og ansatte i et miljø. Barn trenger trygge, kompetente voksne som kan forebygge, avdekke og stoppe mobbing. Bruk verdensdagen til å tenke gjennom hva du kan gjøre for å øke din innsats mot mobbing i barnehagen, i skolen, i fritidsaktiviteter, og i eget nabolag.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe