Trondheim 11. mars 2020 Bygg ved Brattørkaia, havna i Trondheim.  Foto: Morten Antonsen

Byarkitekt er ikke løsningen på striden om arkitektur

De folkevalgte i Bergen og Trondheim har vedtatt å ansette byarkitekt for å sikre bedre kvalitet i det som bygges. Det opprettes også arkitekturråd, dominert av fagfolk innen arkitektur. Jeg og andre i Arkitekturopprøret Norge er kritiske til utnevnelse av byarkitekt. Det betyr delegasjon av myndighet til fagmiljøet, ikke utvidet medbestemmelse for befolkningen om hva slags arkitektur de skal leve med.

Flertallet innen arkitektstanden har estetiske holdninger som er på kollisjonskurs med hva befolkningen ønsker. Holdningsundersøkelser i flere land, blant annet fra universitetet MNBU i Norge, viser at befolkningen foretrekker tradisjonsbasert arkitektur, og bymiljøer preget av klassiske urbane kvaliteter.

LES OGSÅ: Han blir byarkitekt Trondheim

Bergens byarkitekt, Maria Molden, uttalte følgende til Bergens Tidende «Vi trenger ikke kopiere historisk arkitektur for å få gode bymiljø i dag. Vi kan oppnå kvalitet og berikende bymiljøer også i dag, uten å kopiere historisk arkitektur». Dette bekrefter vår kritikk av holdningene som dominerer faget og arkitektutdanningen. Flertallet av arkitekter er opplært til kun å akseptere modernistisk arkitektur.

Mer makt til fagmiljøet er ikke løsningen. En byarkitekt kan lett gi innbyggerne en opplevelse at nye krefter marsjerer inn i deres nabolag og styrer estetikken de skal leve med. Man kan forvente at en byarkitekt som kun aksepterer modernisme som arkitektur «av vår tid» primært vil arbeide for bedre modernisme. Andre stilarter som befolkningen verdsetter vil bli ignorert.

LES OGSÅ: Vi får den byen utbyggerne mener vi fortjener

Mange arkitekter virker uinteressert i om bygg oppleves vakre av folk. Det er viktigere at de er «interessante» og «nyskapende». Det er fare for at en byarkitekt primært vil fremme sin egen preferanse innen arkitektur. Kommuner burde heller ansette en nøytral fagperson, for eksempel en samfunnsviter. De kan innhente befolkningens ønsker, og sørge for at de blir respektert.

At de fleste arkitekter kun aksepterer modernisme er ikke et standpunkt basert på fagkunnskap. Å kun godta en stil gjenspeiler en ensrettet ideologi, ikke faglig innsikt. Vi har sett at mange arkitekter vil vri debatten om stygg arkitektur over til kun å sikre en bedre modernisme. De ønsker også mer styring fra arkitektstanden, ikke befolkningen. Fagfolk vet best for alle. Det er ikke bra for lokaldemokrati og folkehelse.

LES OGSÅ: Kommentar fra Trygve Lundemo: Hus som kopierer det gamle, føles ikke ekte

Våre folkevalgte bør ikke delegere mer styring til arkitektstanden, men til befolkningen. Man må involvere innbyggerne fra starten av planprosessene, gjennom for eksempel plansmier og folkeavstemninger.

Kommuner som ansetter byarkitekt bør stille følgende krav til dem: Arkitekten må utvetydig støtte prinsippet om at nybygg kan være i ulike stilarter, også tradisjonell byggeskikk. God tilpasning av ny til gammel bebyggelse må sikres. Byarkitekten må også være åpen for at befolkningen skal ha et avgjørende ord med i laget når kommunen fastsetter regler for hvordan ny bebyggelse skal utformes.

LES OGSÅ: Hva er en attraktiv by?

Arkitekturopprøret har i alle de nordiske landene utløst krav om vakrere bebyggelse, og at befolkningen må få en sentral plass i beslutninger om skala og arkitektur. Når det gjennom gode medvirkningsprosesser er bestemt hva slags arkitektur som ønskes, skal selvsagt arkitekter som er dyktige innen den valgte stilarten bli engasjert å utforme bebyggelsen. Skal vi få slik bred og inkluderende kompetanse må også arkitektutdanningen reformeres: Pensum bør bli mer mangfoldig innen stilarter, og fremheve respekt for brukernes ønsker.

Det finnes allerede en minoritet av arkitekter som støtter mangfold og valgfrihet innen arkitektur. Dette fagkritiske miljøet ser ut til å være i vekst, inspirert av blant annet Arkitekturopprøret.

Politisk redaktør Siv Sandvik holder deg oppdatert: Abonner på hennes nyhetsbrev her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Audun Engh, Arkitekturopprøret Norge 
        
            (Foto: privat)

Audun Engh, Arkitekturopprøret Norge  Foto: privat