Foto: Mariann Dybdahl

Søndagsåpent i Midtbyen – torpedering av arbeidslivet?

Først og fremst så vil vi i Handel og Kontor gi vår støtte til Sparebank 1 SMN og Midtbyen Managements ønske om å skape mer liv i byen denne måneden. Etter 561 dager med restriksjoner, permitteringer, antallbegrensinger i butikklokalene og reduserte åpningstider, så er en kickstart av Midtbyen et godt tiltak for å få liv og røre. Det blir også godt for dem som jobber i butikkene å få hverdagen tilbake og komme i normalt gjenge igjen.

LES OGSÅ: - Torpedering av Midtbyen. Det her føyer seg inn i rekken av fiendtlige vedtak

Søndagsåpne butikker er derimot noe vi ikke kan være med å støtte. Denne kampen har LO og Handel og Kontor stått i før, da på nasjonalt plan. Det å ha stengt på søndager mener vi er et viktig prinsipp i arbeidslivet for butikkansatte. Dette vil vi ikke fravike, selv under gjenåpningsfesten.

Det er synd å se et av LOs tetteste samarbeidspartnere, Sparebank1 SMN, aktivt går ut med støtte for søndagsåpent. Når forbundet har et så godt samarbeid med Sparebank1 og de godene de fagorganiserte får av dette, så er det tankeløst å gå imot forbundets prinsipper og det butikkansatte ønsker.

LES OGSÅ: - Trondheim er norgesmester i koronahåndtering. Nå skal vi bli verdensmester i gjenåpning

Det at nå også Statsforvalteren har godkjent søknaden om søndagsåpent i denne perioden, ser vi på med bekymring. Det skal være veldig tungtveiende grunner for å lempe på dagens lovgivning, noe vi ikke ser i denne søknaden. Hvis dette er grunn nok til å lempe på gjeldende lovverk, så frykter vi at det fort kan skli ut og brukes til å gjelde flere søndager i fremtiden. Dette er en utvikling vi ønsker å stoppe før den i det hele tatt kommer i gang.

Økt handel i butikkene må komme fra andre, mer langtidsvirkende tiltak. Blant annet så kan kollektivtransporten rustes opp til å få flere inn til Midtbyen med flere avganger og ruter som når utkanten der folk bor, og ikke minst gå ofte i helgene når folk har fri. Det å få flere arrangement, blant annet matfestivaler, konserter og markeder, inn i sentrum vil også stimulere til økt bruk av byen. Her må politikerne mer på banen med tiltak for å stimulere handelen på sikt.

Vi kan ikke se at det å åpne butikkene disse ekstra dagene vil utgjøre en stor nok forskjell i bruken av byen. Man kan se fra andre land der søndagsåpne butikker ble innført, at omsetningen ikke øker, men kun sprer seg ut i den ekstra dagen. Folk flest får ikke mer penger å handle med bare man åpner en ekstra dag. Dette vil igjen bli kostbart for butikkene som må lønne ansatte den ekstra dagen, samt ekstra søndagstillegg. Når det under de nasjonale høringene i 2015 kom frem at flertallet av både vanlige folk og ikke minst butikkene selv ikke støtter generelt søndagsåpent, da trenger man heller ikke forsøke å innføre det i småskala lokalt.

Søndagene skal etter det vi forstår ha mange arrangement og aktiviteter i oktober. Dette mener vi at de butikkansatte også i Midtbyen må få kunne delta på, og ikke måtte jobbe. Julehandelen og Black Friday/Week er også like rundt hjørnet, og butikkansatte vil få mer enn nok å gjøre.

La de som har jobbet og slitt gjennom en vanskelig periode, få delta på festen med sine familier og kjære de dagene de kan, og ikke måtte stå bak en kasse på søndagene i tillegg. Det har de sannelig fortjent!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe