Med utspring i Norges teknologiby skal Trondheim Tech Port bli et innovasjonsdistrikt i verdensklasse, skriver medlemmer og partnere til Trondheim Tech Port. Karianne Tung er daglig leder.  Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Det som skjer nå, håper vi endrer måten å tenke på

Barcelona, København, Helsinki og Liverpool har klart det. Nå er det Trondheims tur.
 • Tor Ulleberg, styreleder og Equinor
 • Anne Borg, NTNU
 • Grethe Aasved, St. Olavs Hospital
 • Alexandra Bech Gjørv, SINTEF
 • Rita Ottervik, Trondheim Kommune
 • Stig Slørdahl, Helse Midt-Norge RHF
 • Jan-Frode Janson, SpareBank 1 SMN
 • Andreas Knudsen Sund, Stundenttinget
 • Tove Nedreberg, Adresseavisen
 • Berit Rian, Næringsforeningen i Trondheimregionen
 • Tore Sandvik, Trøndelag fylkeskommune
 • Audhild Kvam, Sit
 • Bård Eidet, Trondheimsregionen
 • Håkon Haugli, Innovasjon Norge
 • Andreas K. Enge, SIVA

Uten økt innovasjonskraft kan vi ikke redde klima og natur, utrydde sult og skape flere nye jobber. For å bidra til det ekstragiret verden trenger, rives nå veggene ned mellom Trondheims tyngste institusjoner og bedrifter.

Verdens utfordringer er komplekse og kan ikke løses av enkeltspillere alene. En pluss en er mer enn to. Med dette som bakteppe, samler et knippe tunge institusjoner og bedrifter nå kreftene i «Innovasjonsdistriktet Trondheim Tech Port». Gjennom å løfte i flokk og ved godt lagspill, skal vi ta omstillingen av Norge videre og bidra til å øke landets konkurranseevne.

Kunsten å innovere har eksistert lenge: fra utviklingen av industriparker tidlig på 1900-tallet til utbyggingen av forsknings-, nærings- og sykehusparker 50 år senere. Fra 2000-tallet har en ny utvikling gjort seg gjeldende: Fra et idealet om å arbeide bak lukkede dører i store virksomheter hvor ideer ble godt hemmeligholdt, er det nå åpenhet, tilgjengelighet og nærhet som gjelder.

LES OGSÅ KRONIKKEN: Er vi virkelig best i verden eller er

Ansatte og innbyggere som jobber med innovasjon og ideer, vil gjerne holde til der andre er. Tilgjengelighet er viktig. Bedrifter vil være nært andre selskaper, forskningslaboratorier og universitetsmiljø. Å tilfeldigvis støte på andre relevante mennesker som du kan dele ideer med har en egenverdi innen innovasjon: felles arealer og ulike møteplasser gjør at smarte ideer kan bli til smarte produkter og tjenester.

Som en kunnskapsintensiv og relativ liten by, har Trondheim de største muligheter for å lykkes i denne nye tida: Innovasjonsdistrikter er et av dette århundrets produksjonsområder og drivere for økonomisk vekst.

LES OGSÅ: Nå får Karianne Tung ny lederjobb

Knowledge Quarter Liverpool, Kendall Square, Copenhagen Science City, 22@Barcelona og Forum Virium Helsinki er eksempler på etablerte Innovasjonsdistrikt. Nå er altså neste initiativ klart: Med utspring i Norges teknologiby skal Innovasjonsdistriktet Trondheim Tech Port samle seg rundt landets mest teknologi- og forskningstunge universitetscampus for å bli et innovasjonsdistrikt i verdensklasse for en bærekraftig framtid.

Her har vi forskning, utdanning, universitetssykehus, næringsliv, teknologibedrifter, offentlige myndigheter, virkemiddelapparat, studenter og innbyggere. Det hele for å øke samarbeid på tvers, slik at enda flere ideer og løsninger kan skapes og settes ut i livet: enten det er gjennom oppstartsselskaper eller som innovasjon i egen virksomhet.

Politisk redaktør Siv Sandvik holder deg oppdatert: Abonner på hennes nyhetsbrev her!

Dette er trolig Trondheims største innovasjonskrafttak noensinne. Fellesløftet tas av institusjoner og bedrifter som i sum sysselsetter en høy prosentandel av byens arbeidstakere. Det er ingen tvil om at det kunnskapsintensive byområdet Trondheim er en sterk ressurs som bedrifter og samfunn i Norge allerede har nytt godt av. Med nærhet til hverandre som aktører skal Trondheim Tech Port fasilitere møteplasser på tvers, arbeide for å styrke infrastruktur som bidrar til innovasjonskultur og øke attraktiviteten rundt våre fremragende miljø. Bak satsingen i Midt-Norge står mange aktører: NTNU, SINTEF, Equinor, St. Olavs Hospital, Helse Midt-Norge RHF, Trondheim Kommune, SpareBank 1 SMN, Adresseavisen, Trøndelag Fylkeskommune, Nitr, Sit, Studenttinget, Trondheimsregionen. Innovasjon Norge og Siva.

Som spillere på dette laget skal vi bidra til at Norge får realisert en stor uforløst mulighet: Mer samarbeid og mer åpenhet. Kort og godt fordi næringsliv og offentlig sektor, ja vi som nasjon, behøver det. Skal barna og barnebarna våre leve like godt som vi gjør her i landet i dag, må vi omsette mer av kunnskapen vår til verdiskaping. Målet er å øke innovasjonskraften slik at våre verdensledende teknologiske miljø er til nytte for samfunnet, Norge, Europa og FNs bærekraftsmål.

Mandag 18. oktober inviterer Adresseavisen og UKA til debatt på Studentersamfundet: Nu klinger det … sjukt FORBANNA HØYT #%&! | Facebook.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe