Direktør i Entreprenørforeningen er uenig med direktøren i Maskinentreprenørene om hvilket ansvar byggebransjen har i klimakampen.  Foto: GURO A. MIDTMAGELI og JØRN SØDERHOLM

Å ta ansvar for eget klimaavtrykk, er ikke symbolpolitikk

I 2021 handler klimadebatten om hvordan samfunnet skal stille klimakrav til Norges største fastlandsnæring med mer enn 25 000 ansatte i Trøndelag. I Norge står bygg- og anleggsaktiviteten for 15 prosent av våre nasjonale klimagassutslipp, i tillegg kommer ti prosent av utslippene fra importerte byggematerialer. På samme måte som bygg og anlegg har stor omsetning og verdiskaping, har vi et solid fotavtrykk klimamessig vi selv må være med å ta ansvar for.

LES OGSÅ: Kommunen vil øke boligprisene i Trondheim. Vil innbyggerne det?

Hvis Maskinentreprenørenes forening mener dette er symbolpolitikk, slik deres leder hevder i et intervju med MN24, parkerer de seg etter min mening godt på siden av den konstruktive delen av klimadebatten. At MEF og Brodtkorb vil vente på «et marked vi håper er der om noen år», er å klamre seg til gårsdagens miljøpolitikk eller øyne et håp om at dette nok går over.

Samfunnsansvaret er våre bedrifter seg bevisst og stolte av at de tar. De ansetter lærlinger og utdanner fagfolk. De betaler sin skatt og skaper verdier. De konkurrerer ikke på HMS, men samarbeider om det viktigste av alt – at alle skal komme trygt hjem etter endt arbeidsdag. Men å ta samfunnsansvar, er også å stille opp når det blåser og ikke er så lett. Derfor har entreprenørene engasjert seg for å redusere klimagassutslippene fra næringen.

LES OGSÅ: Vil ha lovendring slik at alle byggeplasser blir som denne i Trondheim

Noen må gå foran, det er vi enige om og det har kommune og fylkeskommune gjort i Trondheim. Trøndelag fylkeskommune bygger i skrivende stund nye Tiller VGS med krav om 50 prosent CO₂-reduksjon i forhold til sammenlignbare bygg for å nevne ett av flere gode prosjekt, men det holder ikke. Kommunen står for kun 20 prosent av byggeplassene i Trondheim, vi må også få med resten av næringen, hvis ikke blir det alvorlig strekk i laget.

Det er en erkjennelse av at skal du kjøpe en hel gris, så kjøper du både hodet, buken og skinka. Sitter det sykdom i skinka rammer det også hodet og buken på dyret, fordi det naturligvis henger sammen. Det er den sammen byggenæringen som bygger rekkehus på Tiller som bygger ny skole på Tiller og ved Sirkus Shopping. Derfor må vi komme dit at det stilles krav til hele næringen, i hele Trøndelag, ikke bare til noen få byggeplasser – det vil være å føre en symbolpolitikk.

EBA vil ha krav til næringen om store kutt i utslipp av CO₂ der det virkelig monner. Fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser er bare en del av dette, men det har helt klart en den tilleggsverdien at våre tømrere og betongarbeidere ikke skal gå i eksos og sur lukt, men ha en triveligere arbeidshverdag samtidig som vi tar ansvar for utslipp.

Våre viktigste innspill til kommunen og andre utbyggere, er at de stiller krav til den samlede CO₂-reduksjon hvis de får anledning til å stille klimakrav i reguleringsplaner. Denne type krav stilles allerede til skolekapasitet, gesimshøyder, maks utnyttelse av tomt, veitilknytning, høyde på gjerde osv. På samme måte som Trondheim kommune mener vi det vil være et kraftfullt virkemiddel hvis det også kan stille klimakrav til de private byggeprosjektene. Til syvende og sist handler det om kompetanse. Derfor ønsker vi krav til næringen velkommen, fordi det skal lønne seg å ta fagskole, etterutdanning og bygge kompetanse i selskapene. De som gjør det, må også vinne oppdrag, slik som BN Entreprenør nå gjør utslippsfritt for Miljøpakken i Trondheim.

EBA har nettopp sendt et forslag til den nye regjeringen om at Statens vegvesen og Nye Veier allerede fra neste år skal kreve 50 prosent CO₂-reduksjon i alle sine nye veg- og anleggsprosjekter. Vi har foreslått krav til CO₂-reduksjon i byggteknisk forskrift, samt muligheter for kommuner og fylkeskommuner til å bruke arealene på takene sine til solceller uten å måtte betale dyrt som en stor kraftprodusent. Dette er i tillegg til forslaget om å la kommuner stille klimakrav i reguleringsprosesser. Det er slike grep som vil ta hele næringen fremover og som gjør det mulig å nå klimamålene.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe