Solberg-regjeringen har fått til mye, skriver Mari Holm Lønseth (H) i dette innlegget.  Foto: Kim Nygård

Nå trengs det enda flere trøndere i jobb

Aktiviteten i næringslivet er nå høy med stor etterspørsel etter flere folk. Det finnes fortsatt ledige hender. Problemet er at disse personene ikke har den kompetansen som næringslivet trenger. Det må vi gjøre noe med. Det må bli lettere å ta etter- og videreutdanning, særlig innen yrkesfag.

LES OGSÅ: Her er Trønderbataljonen

Ledigheten er nå nesten like lav som da pandemien brøt ut. Ved utgangen av september var det kun 1,8 prosent helt arbeidsledige. Siste måned er det nesten 900 færre ledige i Trøndelag enn måneden før. Det er bra, både for de som endelig er tilbake i jobb, og for samfunnet.

De siste åtte årene har Høyre i regjering gjort mye for å få fart på økonomien og få flere i jobb.

LES OGSÅ: Det er naturstridig at Høyre skulle klare det

  • Vi får en ny E6 fra Ulsberg til Åsen som bygges raskere, billigere og med fire felt og 110-km/t-standard store deler av strekningen.
  • Nesten 4000 lærere har fått videreutdanning i Trøndelag.
  • Samling av NTNU campus i Trondheim og nytt Ocean Space Centre.
  • Flere fullfører videregående – i 2013 fullførte i overkant av sju av ti, nå fullfører nesten åtte av ti.
  • Folk og bedrifter sitter igjen med mer av egne penger. En vanlig familie har fått 14 000 kroner i skattelette med Høyre i regjering.
  • Forskningsinnsatsen er økt. Regjeringen har styrket innsatsen for næringsrettet forskning og innovasjon med om lag 1,4 milliarder kroner siden 2017. I 2021 går mer enn ni milliarder til næringsrettet forskning og innovasjon.

Listen er lang, jeg kunne nevnt mye mer. Samtidig vil de kommende årene by på flere utfordringer. Klimakrisen må løses. Vi må kutte utslipp, samtidig som vi ikke stopper utviklingen. Ny og grønn teknologi skal bidra til løsningen. Flere må inn i jobb. Det er behov for flere fagarbeidere. Mange bedrifter i Trøndelag sier de ikke får tak i lærlinger. Samtidig er det slik at flere lærlinger ikke får seg læreplass. De yrkesfaglige utdanningene må bli bedre til å se næringslivets behov.

På Høyres vakt har Norge blitt styrt trygt siden 2013. Fremover skal vi bidra til at alle forstår at det er de private bedriftene som sørger for at det gode norske velferdssystemet, kan opprettholdes. En av løsningene er å legge til rette for at bedriftene får den kompetansen de faktisk trenger. Det vil gi flere unge jobb og samtidig sikre folk fortsatt gode velferdstjenester.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe