Aksjonen “Det gjelder livet” arrangerte markering på rådhustrappa i Trondheim mot at BoA-sektoren og tilbudet til utviklingshemmede er underfinansiert og underbemannet. Her skriver debattanten at det må mer penger på bordet.  Foto: Glen Musk

Nå må det spares, det er snart jul

Ikke overraskende er det igjen overforbruk innen Bo- og aktivitetstilbudene for personer med psykisk utviklingshemming i Trondheim. Kommunale budsjetter handler om å komme i balanse frem til nyttår. Nå skal det kuttes. Hvem går det ut over?

LES OGSÅ: Det blir en ny sommer hvor kommunen svikter de utviklingshemmede

Tall fra andre tertialrapport gir en prognose på minus 29 millioner. Av et budsjett på 786 millioner høres det ikke mye ut, men skal en spare inn dette i løpet av siste tertial, eller fra i dag, er det alvorlig. Eneste måte en kan få til dette, er å kutte i tjenestene. Tjenester til byens personer med utviklingshemming. Uten at de kan påvirke, blir dagliglivet om mulig enda mer stusslig frem til jul.

Så til årsakene til merforbruket. Kommunedirektøren skriver til de folkevalgte at mangelfull planlegging i forbindelse med ferieavvikling gir høyere lønnskostnader (overtid og vikarer). I tillegg at kommunen opplever problemer med å rekruttere og beholde ansatte. Mangel på kvalifisert personell og høyt gjennomtrekk av ansatte koster penger.

LES OGSÅ: Ord skaper holdninger, som igjen skaper diskriminerende handlinger

Norsk forbund for utviklingshemmede er alvorlig bekymret for sparetiltak når slike årsaker kommer frem. I klare ordelag skriver egentlig kommunen at bo- og aktivitetstilbudene er betydelig underfinansiert, mangler kompetanse og fremstår som lite attraktivt arbeidssted. Vi har felles interesse med de folkevalgte om å få til et godt samarbeid om bedre tjenester. Vi ønsker at de ansatte skal være A-laget av personer som er dedikerte i jobb og som ønsker seg å jobbe innen BoA. Og de finnes. Det finnes gode folk, unike mennesker som innen rammen de er tilsatt gjør utover det forventede.

LES OGSÅ: Vi som ikke får delta i diskusjonen om våre egne liv


Dessverre når direktøren selv skriver at det er vanskelig å få nytilsatte og beholde flinke folk, avdekkes en kultur og rammer som ikke er bærekraftig over tid. Vi har over år hevdet at området er betydelig underfinansiert. Det med rette. Et løft på 100 millioner vil kunne gi bedre tjenester, rammer hvor en kan rekruttere og beholde de dedikerte flinke folka og ikke minst unngå å måtte suge på labben frem til jul.

Vi har ikke råd til å la tilbudet til byens personer med utviklingshemmede bli enda dårligere. I disse dager pågår en forvaltningsrevisjon om tjenestetilbudet for Bo- og aktivitetstilbudet og etter alle solemerker kommer den ikke tidsnok til å bli behandlet før bystyret fatter nytt budsjettvedtak for 2022. Likevel, vi og flere, inklusive byens eget ombud for helse- og oppvekst mener det er på overtid å øke ressursene. Norsk forbund for utviklingshemmede ser derfor frem til at byens personer med utviklingshemming skjermes for kutt frem til jul. #detgjelderlivet.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe