PS: Jeg er ikke sponset av Big Pharma, skriver helsefagarbeider Oscar Aaslund Hovin.   Foto: Espen Bakken

Helsefagarbeider: Vaksiner deg eller bytt jobb!

Jeg har ingen rett til å utsette andre for fare, og begrunne det i retten til å bestemme over min egen kropp.

Jeg er helt enig med Sture Thorgaard, som setter spørsmålstegn ved at man må vise koronapass for å komme inn i landet, men ikke stille krav til de som skal arbeide med de svakeste iblant oss, hvor risikoen for alvorlig sykdom er stor.

LES INNLEGGET: Koronapass og hjemmehjelp

I dag er det ikke mulig å kreve at ansatte tar koronavaksine, ifølge Arbeidstilsynet. Det synes jeg er synd. Utspill om å gjøre vaksinering obligatorisk, har ofte blitt møtt med brudd på retten til å bestemme over egen kropp. Som helsepersonell har jeg ingen rett til å utsette andre for fare, og begrunne det med retten til å bestemme over min egen kropp.

Jeg arbeider ved en hjemmesykepleietjeneste for barn hvor alle ansatte vaksinerer seg. Gjennom flere år, har jeg og mine kolleger hatt en kultur for å ta vaksine. Mye er takket være tilgang på god informasjon rundt vaksiner og en grunnleggende enighet om å beskytte de hvor influensasykdom eller koronavirus kan være synonymt med død.

Jeg har tidligere tatt til orde for at de i helsetjenesten som ikke ønsker å vaksinere seg, bør finne seg ny jobb. Det mener jeg fortsatt. Samtidig ser jeg at det er ulike grunner til at noen velger å ikke vaksinere seg, og det bør respekteres, så lenge valget er tatt i samråd med lege og faglig begrunnet i helsemessig situasjon. Dersom man, som uvaksinert, står i fare for å smitte andre, selv ved andre smitteverntiltak, bør man ikke jobbe med de svakeste pasientene.

Generelt er det høy vaksinasjonsdekning med koronavaksine blant ansatte i helsetjenesten, ifølge en forskningsartikkel fra Folkehelseinstituttet. Det er fint. Man ser også at det er flere helsepersonell som vaksinerer seg, hvis man sammenligner med normalbefolkningen. Det er bra å være skeptisk, samtidig er det viktig å lese kvalitetssikret informasjon og ha tillit til myndighetenes kompetanse.

Det er ingen menneskerett å jobbe i helsetjenesten. Vi har en plikt til å yte forsvarlig helsehjelp, noe som i mine øyne også betyr at vi skal beskytte de svakeste iblant oss. Jeg vil også oppfordre deg som ennå ikke har tatt koronavaksinen om å ta kontakt med kommunen eller arbeidsgiveren din for å bestille time til vaksinering. Det gjelder også du som ikke jobber i helsetjenesten.

PS: Jeg er ikke sponset av Big Pharma.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe