Rødt, og flertallet i bystyret, synes ikke nakne seksualiserte kvinnekropper er et forretningskonsept som bidrar til mangfold og verdiskaping her i byen, skriver Rødts Roald Arentz som svar på innlegg fra Tord Lien.  Foto: Adresseavisen

Tord Lien mener Dreams er en prektig samfunnsstøtte. Jeg mener de gjør skade

I Adresseavisen 28. september gjør NHO-leder Tord Lien seg høy og mørk fordi Trondheim kommune etter dom i tingretten dagen før ble fratatt muligheten til å nekte Dreams Showbar skjenkerett. Strippeklubben gjør byen mer attraktiv, hevder han. Han framholder videre at virksomheten bidrar til mangfold og tiltrekker seg arrangementer. Det er ikke måte på.

Men for hvem er det Trondheim skal være en attraktiv by? Onkel Skrues pengebinge gjør det utvilsomt attraktivt for B-gjengen å oppholde seg i Andeby, det bidrar til et mangfold av skurker, og kan sikkert til og med tiltrekke seg en forbryterkongress. Men det er ikke sikkert dette er noe ordfører Andengen og bystyret ønsker seg.

LES OGSÅ: Politikerne har talt: Dreams får ikke fornyet skjenkebevilling

Et flertall i bystyret i Trondheim ønsker ikke å gi denne skjenkebevillinga, det står til og med i posisjonens samarbeidserklæring at de ikke ønsker skjenking på strippeklubber. Rødt støtter dette. Vi mener stripping er ei uønska objektivering av kropp, hovedsakelig kvinners kropp, og at denne virksomheten er vanskelig å skille fra regelrett menneskehandel, altså at man gjør kroppen til en slags handelsvare.

Vi synes også det er problematisk at bystyret kan fratas dette handlingsrommet i en rettssal. Ei sånn rettsliggjøring av politikken innskrenker demokratiet, og jeg håper – i motsetning til Lien – at dommen blir anka.

LES ADRESSEAVISENS LEDERARTIKKEL: Dristig strippevedtak i Trondheim

Bystyrevedtaket som begrunner avslaget på skjenkebevilling lyder sånn: «Konsepter som kobler denne type underholdning med alkoholsalg kan virke belastende, diskriminerende eller skadelig på grupper man ønsker å beskytte, bl.a. ansatte og utøvere, barn og unge, andre næringsdrivende i området og i kommunen for øvrig, på nærmiljøet rundt skjenkestedet, menneskeverd og likestilling.»

Både i domsavsigelsen og Liens argumentasjon framholdes det at Dreams er prektige samfunnsstøtter, som har drevet uten anmerkninger i mange år. Det siste er kanskje riktig, men jeg har ei anna oppfatning av virksomhetas påvirkning på byen vår. Jeg mener Dreams har skadelig innvirkning på menneskeverd og likestilling.

LES OGSÅ: Kommunen fikk medhold av Statsforvalteren

Jeg har nemlig kjørt drosje i Trondheim i 20 år, og jeg har noen personlige erfaringer som setter både konseptet og den aktuelle baren i en noe dusere belysning enn Liens framstilling. For både jeg og mange av mine kolleger har flere ganger plukka opp kunder i herreklassen utenfor nevnte etablissement, fulle og kåte kunder som har etterspurt hvor de kan kjøpe seg kvinnfolk etter sine anmerkningsfrie besøk i strippeklubben. At stripping kombinert med skjenking legger til rette for – og bidrar til – å legitimere prostitusjon er ikke bare logisk, det er også sant. Og tro meg, prostitusjon foregår, og jeg mener Dreams er med på å gjødsle den.

Rødt, og flertallet i bystyret, synes ikke nakne seksualiserte kvinnekropper er et forretningskonsept som bidrar til mangfold og verdiskaping her i byen, ei heller til gode holdninger vi kan formidle til våre barn og unge. Vi synes Trondheim bør satse på andre verdier enn kvinneundertrykking og salg av kropp.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe