Det er flott at Knut Eriksen her har startet en diskusjon om hvem som bør bli Ap´s neste ordførerkandidat, skriver Ap-nestor, Kjell Helland.  Foto: Privat

Ny ordførerkandidat fra Ap?

Tidligere styremedlem i Trondheim Arbeiderparti, Knut Eriksen, slår til lyd i avisen (27.9) for at Steinar Krogstad som sto på 4. plass på Ap-lista til stortingsvalget bør bli Aps ordførerkandidat ved neste kommunevalg. Uten tvil en god kandidat som har en både lang og bred politisk som faglig bakgrunn. Det jeg i denne sammenheng reagerer på i innlegget er følgende presisering: «Den som skal erstatte Rita, må være en kandidat som ikke kan assosieres med tidligere bråk og uro». Dette er en merkelapp Rita burde vært spart for.

LES OGSÅ: Valgresultatet i Sør-Trøndelag

Det er vel ingen tvil om at Rita har vært en både dyktig og godt synlig ordfører for Trondheim. Du sitter heller ikke som ordfører i Trondheim i 20 år, uten at du har tillit hos byens innbyggere. Har det vært bråk og uro i partiet, så har det vært skapt av helt andre enn Rita. Tvert imot har hun vært den som har stått stødig i vindkastene og satt tingene på plass. I en slik sammenheng må vi ikke glemme at politiske motstandere og ikke minst media, benytter alle muligheter til å fiske i rørt vann når denne type saker dukker opp. Det er jo også en del av politikkens og medias vesen.

LES OGSÅ: Her stemte flest naboer på samme parti

Det er flott at Knut Eriksen her har startet en diskusjon om hvem som bør bli Aps neste ordførerkandidat. Det å skulle bli Trondheims største politiske partis ordførerkandidat, er ikke noe man skal ta lett på, og som sikkert har stor interesse blant byens innbyggere. Det er en krevende rolle som stiller store krav til den som skal bekle dette tillitsvervet. Selv om dette valget først og fremst skal skje internt i Trondheim Arbeiderparti, så er det flott at media åpner sine spalter slik at også andre stemmer kan lyttes til.

LES OGSÅ: Slik stemte ditt nabolag i Trondheim

La meg også presisere at vi må ikke glemme at Ap har mange dyktige både unge som godt voksne kandidater av begge kjønn, som vil kunne bekle denne rollen. Det skal være nok å nevne Karianne Tung, som allerede har vært fremme i diskusjonen. For Arbeiderpartiet er det viktig å ha en toppkandidat som har tillit hos velgerne. I tillegg er det viktig med en bred sammensetning av dyktige folk av både unge som godt voksne kandidater. De skal tross alt representere en bredde i byens befolkning.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe