Hege Bae Nyholt, Rødt mener Venstres Erling Moe løper de store barnehageeiernes ærend.  Foto: Adresseavisen

Rødt: Skivebom fra Venstre og Erling Moe

At Erling Moe og Venstre løper de store kommersielle barnehagekjedenes ærend, er ingen overraskelse. Venstre har for lengst blitt avskrevet som lærernes parti. Nå åpner de også opp for at utbyttefesten i kommersielle barnehager kan fortsette som før. Venstre velger konsekvent å ignorere prisen barna og samfunnet betaler for å la kommersielle aktører berike seg i barnehagesektoren. Alle kommersielle barnehager i Norge mottar økonomisk støtte fra staten.

LES OGSÅ: Bevar barnehagemangfoldet

Hvert år mottar private barnehager 22 milliarder i tilskudd fra fellesskapet, fire milliarder kommer fra foreldrepenger. Dette er enorme summer som skal sikre barna et godt barnehagetilbud og ansatte gode lønns- og arbeidsvilkår. Derfor må vi som foreldre og samfunn vite at støtten brukes slik den er tiltenkt.

Men i dag ser vi at noe helt annet skjer. Noen private, kommersielle barnehager tar år etter år ut stor fortjeneste på penger som var tiltenkt barn og ansatte. Dette gjelder ikke alle private barnehager. Dette gjelder barnehager som helt bevisst opererer med lavere bemanning og dårligere lønns- og arbeidsforhold for sine ansatte, fordi de ønsker å tjene penger. Det er disse vi kaller for velferdsprofitører, og som Venstre nå går i forsvar av.

LES MER: – Vi vil gå konkurs og de minste barnehagene vil forsvinne først

LES MER: – Vi har fått mange henvendelser fra ansatte i private barnehager. Det lytter vi til

Etter at det ble åpnet for offentlig støtte til kommersielle aktører i barnehagesektoren, har barnehage blitt «big business». Senest i 2019 solgte eierne av Norlandia-barnehagene, Adolfsen-brødrene, barnehageeiendommer for 2,7 milliarder kroner. Mange av disse eiendommene ble anskaffet på billigsalg fra kommuner rundt om i Norge, gitt fra fellesskapet for å sikre en god barnehagedekning. I dag eies mange av disse eiendommene av internasjonale pengefond, blant annet det australske pensjonsfondet, som igjen leier ut eiendommene til barnehager i Norge. Barnehage har blitt så lønnsomt at de siste årene har det kommet nært 1000 nye kommersielle barnehager, mens antallet ideelle er halvert.

De ideelle barnehagene, som bidrar til mangfold i sektoren, skvises i dag ut og blir kjøpt opp av de største kjedene. De samme store kjedene har over tid valgt høye overskudd fremfor mange nok ansatte på jobb. Bemanning har åpenbart stor betydning for kvaliteten på tilbudet til barna. Jo flere barn de ansatte skal følge opp, jo dårligere blir forutsetningene for å gi det enkelte barn et godt tilbud.

En fersk rapport, bestilt av Utdanningsdirektoratet, viser at de private barnehagene med lavest bemanning også har hatt de desidert høyeste overskuddene. Da bemanningskravene ble strammet inn i 2019, ble overskuddene nær halvert på bare to år. Dette viser med all tydelighet at de kommersielle eiernes først og fremst driver barnehage for privat berikelse, ikke for barnas skyld. Kommersielle eiere som spekulerer i lav bemanning eller dårlige arbeidsforhold for de ansatte, har ingenting i sektoren å gjøre.

Skal vi være trygge på at offentlige midler og foreldrebetaling faktisk går til barna, er det tvingende nødvendig med endringer i finansieringen av private barnehager. Derfor foreslår Storberget-utvalget tiltak som vil gjøre det vanskeligere å ta ut stort utbytte og som gir innsyn i hvordan offentlige midler og foreldrebetaling blir brukt. Rødt støtter en slik regulering, da dette kan bidra til å luke ut useriøse barnehageaktører som kun er ute etter å tjene penger.

Fagre ord fra Erling Moe om «kvalitet og mangfold» kan ikke skjule at det er de kommersielle eiernes rett til fortjeneste Venstre først og fremst ønsker å forsvare.

I leserinnleggene under kan du lese litt av det de mener:

LESERINNLEGG: – En katastrofe om kommunedirektøren får det som han vil (PBL)

LESERINNLEGG: – Jeg og mine kolleger har fått et profitørstempel i panna

LESERINNLEGG: – Vi føler oss sviktet av Trondheim kommune

LESERINNLEGG: – Arbeiderpartiet er ikke imot private barnehager

LESERINNLEGG: Venstres forslag om mangfold i barnehager

LESERINNLEGG: SV: – Barnehageansatte er på ingen måte velferdsprofitører

LESERINNLEGG: Frp vil si nei og sikre de private barnehagene