Som syklist har jeg vondt for å se behovet/rettferdiggjørelse for den løsningen som er valgt, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Privat

Sykkelfelt i Trondheim - ei hellig ku?

Så langt i debatten om sykkelfeltene i byen har det vært lite å høre fra de som sykkelfeltene sannsynligvis er ment å gagne – syklistene. Selv sykler jeg daglig til jobb fra Nardo til Solsiden. Jeg har også både bil og motorsykkel, men velger ofte sykkelen når det er hensiktsmessig. Det burde flere gjøre, og alle tiltak som kan få flere til å bruke sykkelen – herunder sykkelfelt – ønskes velkommen. To forhold bør telle inn ved etablering av sykkelfelt:

LES OGSÅ: En by i revers

  • Behov. En biltrafikk av en sånn mengde eller hastighet at sykling oppleves utrygt.
  • Arealer. For at nytten av sykkelfeltet skal være større enn ødeleggelsen det medfører for andre brukere av veinettet/området.

I Trondheim virker det nå som sykkelfelt er et hellig mål – det etableres sykkelfelt helt uten hensyn til noe av det ovennevnte. Om det også går på tvers av de syklendes sikkerhet, har tydeligvis heller ikke noe å si. Her er tre eksempler:

LES OGSÅ: Koteng kjemper en kamp han kommer til å tape

  1. Vollabakken. På vei ned Vollabakken får du raskt såpass fart at du må bestemme deg for om du skal følge med på trafikkbildet eller holde fokus på å holde deg innenfor det røde sykkelfeltet. Det er flere innkjørsler fra høyre, så for bedre synlighet for de som kommer ut derfra, legger jeg meg selvsagt ut mot midten av veien fremfor å ligge klin inntil gjerde og hekk. Ut fra mengden biltrafikk er dette et helt unødvendig sykkelfelt (i begge retninger) og i verste fall en trafikkfelle.
  2. Elgeseter bru. Her er trafikken tidvis såpass stor at det er en god idé å få syklistene opp på fortauet og ut av veibanen. For best sikkerhet burde da sykkelfeltene gå i samme retning som biltrafikken. Men her har man lagt sykkelfelt i begge retninger på hver side av brua, slik at det sykkelfeltet som ligger lengst ut på fortauskanten, har motsatt kjøreretning av biltrafikken. En liten uoppmerksomhet her, og du havner utfor kanten og rett i fronten på en møtende bil. Her har de med viten og vilje konstruert en livsfarlig trafikkfelle. Samme løsning fins flere steder enn på Elgeseter bru.
  3. Sykehusområdet prinsesse Kristinas gate/Olav Kyrres gate. Kanskje ikke en direkte trafikkfelle, men hva i all verden er vitsen? Som syklist er du i utgangspunktet kjørende og skal holde til høyre på veien. Men her har de funnet på at du som sykler i samme retning som tillatt biltrafikk, skal ligge midt i veien. Om du som sykler med biltrafikken skal til høyre i neste kryss, skal du altså krysse foran bilene som kommer i samme retning. Håpløst!

LES OGSÅ: Arbeidet med ny sykkelvei er i gang

Det verste tilfellet på manglende trafikkforståelse er kanskje Sandgata for deg som skal vestover. Her har avisa flere ganger påpekt nestenulykker og frykt for å ferdes der etter at midtdeleren som skiller biltrafikk og syklende, kom opp. Det ser ut som det er liten vilje til å reversere den fadesen som her er gjort.

Og så kan en spørre seg om bakgrunnen for det nye sykkelfeltet i Fjordgata. Hva er det syklistene er redd for her? Å bli påkjørt bakfra i høy hastighet, eller at man selv ikke klarer å følge med på når biler skal ut fra (de nå fjernede) parkeringsplassene? Som syklist har jeg vondt for å se behovet/rettferdiggjørelse for den løsningen som er valgt. Det synes som om sykkelfelt i byen har blitt et overordnet mål i forhold til det meste annet. Muligens ønsker noen å bruke byen som et utstillingsvindu for «se hva vi har fått til med miljøpakken!».

Men når dette kombineres med et fullstendig fravær av trafikkforståelse, oppnår man i beste fall å kaste en masse penger ut av vinduet. I verste fall kompliserer man trafikkbildet fullstendig og skaper livsfarlige trafikkfeller. De som står bak disse løsningene bør snarest stanses og byttes ut med folk som har en viss forståelse for trafikk – før de nå kaster seg over Byåsveien og ødelegger enda mer.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe