Havbruksnæringen er viktig for sysselsettingen og verdiskapningen på trøndelagskysten, skriver Unge Høyre.  Foto: Privat

Havbruket trenger mer areal for å vokse, SV

Viser til debattinnlegg i Adressa 23.9 om kystsoneplanen. SV har aldri vært kjent for å være en forkjemper for privat næringsliv og private verdier. Det er derfor ikke en overraskelse at partiet går til angrep på havbruksnæringen. Partiet mener havbruksnæringen favoriseres i kystsone planleggingen selv om næringen får betydelig mindre areal disponert en for eksempel fiske.

Det SV spiller på, er at villaksen er truet og at havbruksnæringens dispensasjon av areal i planen vil gjøre det verre. Det er åpenbart at havbruksnæringen har problemer forbundet med rømming og lakselus, men det er overhodet ikke riktig måte å hjelpe næringen på ved å stramme inn arealet. Innovasjon skjer ved hjelp av tilrettelegging og initiativ. SV hjelper jo ikke i stor grad til med tilrettelegging med sitt nye forslag, og det initiativet har selskapene tatt for lengst.

LES OGSÅ: Kystnatur fortjener kunnskapsbasert miljøforvaltning

Det jobbes aktivt på flere måter for å unngå/fjerne lusa med hjelp av semilukkede merder, genforskning og semi-lukkede merder eller undervannsmerder. SV viser ved dette innlegget at de aktivt jobber mot næringen og verdiskapningen den bringer med seg.

LES OGSÅ: Kystnatur ofres med kunnskapsløse beslutninger

Havbruket trenger mer areal for å vokse og gjøre seg mer innovativ. Ikke begrenset plass og motgang. Det er unødvendig av partiet å prøve å omfavne næringen med sitatet: «Fiskeoppdrettsnæringa er viktig for bosetting og sysselsetting på trøndelagskysten.» For vi kan ikke akkurat gi et parti som er imot privat eierskap og private arbeidsplasser skryt for at denne næringen er her i dag. SV har grepet en sjanse for å sabotere for et næringsliv de mener ikke burde eksistere.

Havbruksnæringen er viktig for sysselsettingen og verdiskapningen på trøndelagskysten, og jeg kan ikke akkurat si at det er takket være Sosialistisk Venstreparti!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe