Marte Løvik, Trygve Bragstad, Julie Indstad Hole og Elin Marie Andreassen på vei inn til møtet med noen av de private barnehageeierne. Private barnehagers Landsforbund (PBL) mener kommunen og rødgrønne politikere ignorerer dem, når de protesterer mot det nye forslaget (Storberg-utvalget) for finansiering av barnehager. I dette innlegget får de støtte fra Frp.  Foto: Morten Antonsen

FrP vil sikre de private barnehagene

Foreldreundersøkelsen i barnehage hadde rekordhøy deltakelse i 2020, med deltakelse fra om lag 130 000 foreldre. Her gir foreldrene tilbakemelding på ulike tema som angår barnehagen som barna deres går i. Nok en gang er det de private barnehagene som gjør det best, når foreldrene skal gi sin vurdering av kvaliteten i barnehagetilbudet. Innenfor tema som relasjoner, ute- og innemiljø, trivsel og mer er foreldrene gjennomgående mer fornøyd med private barnehager enn kommunale. Det betyr selvsagt ikke at de kommunale barnehagene er dårlige. Innenfor de fleste områder i undersøkelsen er forskjellene små, men forskjellene er systematiske, og de står seg over tid.

LES OGSÅ: – Vi føler oss sviktet av Trondheim kommune

Dette forteller at private barnehager leverer et tilbud av god kvalitet, og som i flere år har vært helt avgjørende for å sikre tilnærmet full barnehagedekning i Norge. Fremskrittspartiet er et parti som står på de private barnehagenes side. Private barnehager bidrar til mangfold, og gir valgfrihet for barnefamiliene. Dette ønsker Fremskrittspartiet å sikre også i fremtiden.

LES OGSÅ: Barnehageansatte er på ingen måte velferdsprofitører

Dessverre er de private barnehagene nå under et sterkt press fra både flertallet i Storberget-utvalget, og av en politisk venstreside som er mer opptatt av hvem som driver barnehagene, enn hvilket tilbud de gir til ungene. Storberget-utvalgets forslag til finansieringsmodell vil i praksis bety en styrt avvikling av private barnehager i Norge, fordi de blir underlagt kortsiktige og uforutsigbare rammer for finansiering. Dette rammer både de ansatte, barnehagebarna og foreldrene.

Les også: Jeg og mine kolleger har fått et profitørstempel i panna

Når formannskapet i Trondheim skal behandle denne saken tirsdag 28. september, så er det på grunnlag av et forslag fra kommunedirektøren, som i all hovedsak gir sin støtte til Storberget-utvalgets flertall. Fremskrittspartiet sier et klart og tydelig nei til den foreslåtte modellen. Hva Arbeiderpartiet vil finne på i saken, er foreløpig uklart. Jeg vil derfor minne om at det er vanlige folk som har ungene sine i private barnehager. Det er vanlige folk som jobber i private barnehager. Det er vanlige folk som i stort monn har bidratt til den mest suksessfulle velferdsreformen de siste 20 årene. Nå er det vel deres tur til å få støtte fra Arbeiderpartiet?

LES OGSÅ: Vi kan ikke utelukke alle private av ideologisk prinsipp.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe