Drapet på en Nav-ansatt i Bergen har rystet Norge. Nå kommer det krav om bedre sikring av ansatte.  Foto: NTB / Scanpix

Vi krever en trygg og forutsigbar arbeidshverdag!

Som de fleste har fått med seg, skjedde det et tragisk drap på en ansatt ved Nav Årstad Bergen. Igjen er en ansatt i tjenester som skal yte hjelp til de svakeste og mest utsatte i samfunnet blitt drept på jobb. Det har skjedd før både ved Nav-kontorer og i barnevernet. Og vi er redd det vil skje igjen – hvis ikke det tas grep.

LES LEDEREN: En trussel mot Nav er en trussel mot oss alle

I løpet av livets ulike faser vil de fleste ha behov for hjelp når vi står i utfordrende situasjoner. Når en har behov for bistand og hjelp, er det viktig å bli møtt på en god og tillitsfull måte. Det å få hjelp til å komme på fote, krever tillit. Å skape tillit, skjer i møte mellom mennesker, mens i dag opplever mange ansatte at krav om effektivitet, rask saksbehandling og ha korte møtepunkt med brukerne, blir normen de blir målt etter.

Fellesorganisasjonen (FO) organiserer mange av de ansatte, som arbeider med de som har behov for hjelp. Våre medlemmer legger ned en formidabel arbeidsinnsats innenfor de rammene som fins i dag, og prøver og få det meste ut av ressursene som er tilgjengelig. I en undersøkelse blant våre medlemmer melder over 60 prosent at de ikke har tid nok til å jobbe faglig forsvarlig med disse som faller utenfor. Mye av tiden går med på å dokumentere på krav som hvor mange de snakker med, hvor mange vedtak som fattes og at frister overholdes. Tid til å bli kjent og finne ut hva som egentlig trengs, er det ikke lagt opp til.

Les også: Mann siktet for drap og grov kroppsskade etter Nav-knivstikkingen

Dette underbygges gjennom rapporter fra helsetilsynet (2017) om at nesten halvparten av virksomhetene i kommunale helse- og sosialtjenester ikke har tid nok til å gjennomføre kartlegging og risikovurdering, og utarbeide plan for å beskytte arbeidstakere mot vold og trusler.

I FAFO-rapport fra 2019 om vold, trusler og trakassering av ansatte i helse- og sosialsektoren kommer det fram at én av tre FO-medlemmer i Nav årlig opplever å bli utsatt for vold eller trusler. Dette er fem ganger høyere enn resten av arbeidslivet. Nesten halvparten utsettes for vold.

FO vil derfor kreve en helhetlig gjennomgang av både Nav, barnevernet, rusomsorg, psykiatritilbudet og tilbudet til mennesker med utviklingshemming. En slik gjennomgang vil med stor sannsynlighet avdekke at det må bevilges langt større beløp fra regjeringen, både til å ansette flere og gi de som står i tjenestene nå bedre arbeidsvilkår til å virkelig gi god hjelp.

Les også: Klar tale fra Nav? Ja takk

Fokus må være på hvordan vi kan ivareta folk i dyp fortvilelse i sine livs største kriser. Helse- og sosialtjenestene er den instansen som har fått i samfunnsoppdrag å hjelpe de som har behov for bistand fra andre. Da må de ansatte i disse velferdstjenestene ha arbeidsvilkår som yter respekt for det alvoret jobben deres innebærer. De må sikres en tryggere og mer forutsigbar arbeidshverdag – uten vold og trusler om vold.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe