Norsk kraft bør gå til norske forbrukere, skriver innleggsforfatteren som slår et slag for mer vannkraft. Her fra Nedre Fiskumfoss kraftverk.  Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Billigere norsk kraft til nordmenn, Støre

«Det grønne skiftet» har mange grønne vindhaner som opptrer som reddende engler, de snur like fort i meninger som løvblad i høstvinden. Skal Støre-regjeringen satse på vindkraft, eller som alle fornuftige mennesker velge vannkraft? Rundt åtte prosent av den årlige kraftproduksjonen i Norge kommer nå fra vindkraft. Produksjonen varierer etter vindforholdene, vi vil også få mer ustabile priser. Derfor er det viktig å videreutvikle den mer fleksible vannkraften som kan regulere produksjonen opp og ned etter behov.

LES OGSÅ: Her ser du hvorfor Midt-Norge slipper rekordhøy strømpris

Vi er alle enige om at vannkraft er langt mer effektivt enn vindkraft. Vannkraft er som vindkraft, fornybar, ren og den forurenser ikke. Ikke noe land har denne gudegaven, som kan produsere nesten all kraftproduksjonen Norge trenger. Alle fornuftige mennesker vil derfor velge vannkraft fordi den har mye større kapasitet enn vindkraft og er billigere. Derfor blir vanskelig å forstå hvorfor det er valgt å satse på vindkraft i stedet for å videreutvikle vannkraften.

De fleste store vassdrag i Norge ble bygd ut for ca. 60 år siden, mange av de allerede utbygde vassdragene kan utnyttes ende mer i dag og gi langt større effekt med dagens teknologi. Kraftverkene og damanleggene må da moderniseres, naturinngrepene ved en slik oppgradering vil bli minimale, også fordi man benytte gamle anleggsveier. Studier viser at dette kan gi mellom 22 og 30 milliarder kWh mer kraft, eller like mye som hele Oslo bruker i dag.

LES OGSÅ: MDG vil bygge flere strømkabler til Europa

Vi vet at nedbørsmengden øker for hvert år og samfunnet vil bli påført flere naturskader og ødeleggelser av store vannmengder. Tar vi vare på disse vannmassene og nyttiggjør oss av de i eksisterende reguleringsanlegg, justere opp demninger for enda større mengder vann, har vi dempet skadevirkningene samtidig som vi har økt vannbeholdningen.

Hva er grunnen til at Norge overser våre naturgitte fortrinn. De som vil vare til evig tid, og heller satser på vindkraft? Hvorfor bygges det heller ikke overføringslinjer som tåler belastningen i de ulike landsdeler og jevner ut nettleien. Vi krever billigere strøm og lik nettleie over hele landet. Jonas Gard Støre du sier: Nå er det vanlige folks tur. Mindre forskjeller. Nå har du en mulighet til å gjøre slagord og valgløfter til praktisk handling.

Ikke nok med det Trygve Slagsvold Vedum: Statnetts to nye kabler til Tyskland og England øker den gjennomsnittlige strømprisen i Norge med 3–5 øre per kilowattime. Kraftprodusentene ønsker å eksportere enda mer norsk kraft ut av Norge. Vi eksporterte strøm for nesten tre milliarder kroner i 2020. Vi importerte samtidig strøm for 637 millioner kroner. Dette valgløftet har du lovet å gjøre noe med. Norsk kraft er for nordmenn. Husk at politikk er handling, ikke ord og valgløfter. Det blir igjen norske familier og norsk industri som vil sitte med regningen med en dyrere strøm, noe som dagens skyhøye strømpriser i vannlandet Norge.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe